Spring til indhold

Restaffald (dagrenovation)

Alle private grundejere skal bruge kommunens ordning for at få hentet restaffald (dagrenovation). Virksomheder kan enten benytte kommunens ordning eller en ekstern renovatør. 

På vores selvbetjeningsside Mit Affald kan du bl.a. ændre din tilmelding til restaffaldsordningen, købe nyt stativ/beholder og anmelde problemer med tømning. 

Selvbetjeningssiden Mit Affald

Nedenfor kan du læse mere om restaffaldsordningen, og hvad du selv kan foretage dig gennem vores selvbetjeningsside Mit Affald.

Som grundejer ejer du selv dit stativ eller beholder til restaffald, men betaler for selve tømningen af affald over ejendomsskattebilletten. Skal du af med et gammelt stativ til restaffald, skal du selv bortskaffe dette fx gennem kommunens storskraldsordning eller ved at aflevere det på genbrugspladsen. 

Hvis du lige har købt en ejendom, der ikke tidligere har været tilmeldt restaffaldsordningen, skal du tilmelde dig senest, når du flytter ind.

Værd at vide om dagrenovation

Hvor skal mit affaldsstativ stå?

For at værne om det gode arbejdsmiljø for skraldemændene er der nogle regler for, hvor din skraldespand må stå, og hvordan adgangsforholdene skal være.

Der gælder forskellige regler for affaldsstativer og plastbeholdere (med hjul). 

Affaldsstativ

Der skal være frit foran og over stativet, så stativets låge og låg kan være åbne, mens sækken skiftes. Stativet skal desuden stå på et plant og fast underlag fx fliser eller asfalt, da det mindsker risikoen for, at der går rotter i affaldet.

Adgangsvejens bredde skal være mindst 1 meter, og frihøjden skal være mindst 2,20 meter. Stativet skal være placeret højest 50 m. fra skel.

Folder om placering af affaldsstativ

Plastbeholder på hjul

Du skal være opmærksom på, at der gælder særlige krav til placering af plastbeholder på hjul. På tømmedag må beholderen maks. stå 20 m. fra skel, og underlaget skal være plant, fast og uden hældninger hele vejen fra hvor beholderen er placeret (standplads) til skraldebil.

På ugens øvrige dage må du placere beholderen hvor du ønsker. Læs mere om placering i nedenstående folder eller i kommunens regulativ for husholdningsaffald:

Krav til adgangsvej og standplads​

Regulativ for husholdningsaffald i Rudersdal Kommune​

Må jeg anlægge en nedgravet affaldscontainer?

Du må gerne anlægge en nedgravet affaldscontainer til restaffald, der er dog nogle krav, som skal opfyldes, inden den nye affaldsløsning kan etableres.

Vejledning ved etablering af nedgravede affaldscontainere

Baggrundsinformation

Regulativ for husholdningsaffald

Læs om dine rettigheder og pligter i forhold til at sortere, opbevare og bortskaffe affald.