Spring til indhold

Dagrenovation (restaffald)

Alle private grundejere skal bruge kommunens ordning for at få hentet dagrenovation. Virksomheder kan enten benytte kommunens ordning eller en ekstern renovatør. 

På vores selvbetjeningsside Mit Affald kan du bl.a. ændre din tilmelding til dagrenovationsordningen, købe nyt stativ/beholder og anmelde problemer med tømning. 

Selvbetjeningssiden Mit Affald

Nedenfor kan du læse mere om ordningen for dagrenovation og hvad du selv kan foretage dig gennem vores selvbetjeningsside Mit Affald.

Som grundejer ejer du selv dit stativ eller beholder til dagrenovation, men betaler for selve tømningen af affald over ejendomsskattebilletten. Skal du af med et gammelt stativ til dagrenovation, skal du selv bortskaffe dette fx gennem kommunens storskraldsordning eller ved at aflevere det på genbrugspladsen. 

Hvis du lige har købt en ejendom, der ikke tidligere har været tilmeldt dagrenovationsordningen, skal du tilmelde dig senest, når du flytter ind.

Værd at vide om dagrenovation

Hvordan køber jeg et nyt stativ / beholder til dagrenovation?

Hvor skal mit affaldsstativ stå?

Hvad gør jeg, hvis skraldespanden ikke er tømt?

Hvad gør jeg, hvis jeg har ekstra meget affald?

Hvor kan jeg se hvilken ugedag min skraldespand bliver tømt?

Hvad må jeg putte i beholderen til dagrenovation?

Hvad skal jeg gøre som virksomhed?

Baggrundsinformation

Regulativ for husholdningsaffald

Læs om dine rettigheder og pligter i forhold til at sortere, opbevare og bortskaffe affald.