Spring til indhold

Restaffald (dagrenovation)

Alle private grundejere skal bruge kommunens ordning for at få hentet restaffald (dagrenovation). Virksomheder kan enten benytte kommunens ordning eller en ekstern renovatør. 

Hvis du lige har købt en ejendom, der ikke tidligere har været tilmeldt restaffaldsordningen, skal du tilmelde dig senest, når du flytter ind.

På vores selvbetjeningsside Mit Affald kan du bl.a. ændre din tilmelding til restaffaldsordningen, købe nyt stativ/beholder og anmelde problemer med tømning. 

Selvbetjeningssiden Mit Affald

Bemærk: Mit Affald kan i øjeblikket ikke anvendes til at bestille momsbelagte ydelser

Som følge af en dom i Landsskatteretten er de fleste ydelser på renovationsområdet fritaget for opkrævning af moms. Taksterne i Mit Affald vises derfor fremadrettet ekskl. moms.

Der er imidlertid visse ydelser, der stadig er momsbelagte, og disse kan p.t. ikke vises i Mit Affald. Det drejer sig om:

- Køb af restaffaldsbeholdere

- Køb af haveaffaldsbeholdere

- Tilmelding til haveaffaldsordningen

- Tilmelding til restaffaldsordningen for erhverv

Vi forventer at vi får opdateret Mit Affald, så du fra 1. februar igen kan bestille de momsbelagte ydelser.

Vi beklager de gener, det medfører.

Har du akut brug for en restaffaldsbeholder, skal du skrive en mail til tom@rudersdal.dk  

Værd at vide om dagrenovation

Baggrundsinformation

Regulativ for husholdningsaffald

Læs om dine rettigheder og pligter i forhold til at sortere, opbevare og bortskaffe affald.