Huller i vejen

Finder du et hul i vejen, hører vi gerne om det, så det kan blive udbedret.

Hvis du vil anmelde skader på veje, stier og fortove på offentlige arealer, kan du bruge 'Giv os et praj':

Giv os et praj om huller i vejen

Du skal være opmærksom på, at der er forskellige regler for, hvem der har ansvaret for udbedring af vejen, alt efter om det er en offentlig vej, en privat fællesvej eller en privat vej.

Læs mere om:

Serviceordning private fællesveje