Handicapbil

Hvis du på grund af dit handicap har brug for bil og særlig indretning af bil, kan du søge støtte til det.

Du er velkommen til at ringe til Social og Sundhed og bede om den ergoterapeut, der behandler ansøgninger om handicapbiler, før du udfylder ansøgningsskemaet.

Du kan også søge, hvis du er forældre eller værge til et handicappet barn.

Søg støtte til Handicapbil

 

Støtte til handicapbil

Til køb af handicapbil
Til særlig indretning af bil
Hvor længe skal jeg vente?
Hvor meget støtte kan jeg få?
Reparation af handicapbil
Ønsker du mere information?

Parkeringskort til handicapbil

Hvis du er handicappet, kan du søge om et parkeringskort til din bil. Skiltet giver dig lov til at parkere på parkeringspladser for handicappede.

Du skal søge om det hos Danske Handicaporganisationer. Her kan du også få at vide hvad det koster.

Danske Handicaporganisationer

Mangler der en handicapparkeringsplads?

På offentlige veje kan du søge kommunen om at få etableret handicapparkering. Vi sørger for, at den bliver oprettet og godkendt. Du skal sende en mail til Teknik og Miljø på tom@rudersdal.dk

Husk dog, at e-mail skal sendes som sikker e-mail, hvis den indeholder personfølsomme oplysninger som fx cpr-nummer.

Læs mere

Skal du 'på kommunen'?

På private veje og privat fællesvej skal du selv stå for etablering af handicapparkering.  Vi kan hjælpe med oplysninger om krav, etablering og godkendelse samt procedure.

Pladserne skal altid godkendes af politiet, inden de etableres.

Baggrundsinformation