Fritagelse for grundgebyr for erhverv

Visse virksomheder kan blive fritaget fra at betale grundgebyr for erhvervsaffald.

Din virksomhed kan blive fritaget, hvis den opfylder en af følgende betingelser: 

  • Momsomsætning eller lønsum under 300.000 kr. i 2015
  • Virksomheden er ophørt
  • Branchekode eller virksomhedsform, som fremgår af hhv. bilag 8 og bilag 9 i affaldsbekendtgørelsen.

Husk dokumentation ved ansøgning.

Ansøg om at blive fritaget for grundgebyr

Den 22. august udsender kommunen opkrævning for grundgebyr 2017. Når virksomheden har modtaget opkrævningen, er det muligt at søge om at blive fritaget frem til den 22. oktober 2017. Ansøgninger modtaget efter denne dato vil ikke blive behandlet.

Grundgebyr for 2016

Fristen for at ansøge om at blive fritaget for 2016 var den 10. oktober, og fristen er dermed overskredet. Det er derfor ikke længere muligt at søge om fritagelse. 

Søg om fritagelse - fristen er overskredet

Hvilke virksomheder kan blive fritaget for grundgebyret i 2017?

Momsomsætning eller lønsum under 300.000 kr. i 2015
Virksomheden er ophørt
Branchekode eller virksomhedsform

Mere information