Fritagelse for grundgebyr for erhverv

Visse virksomheder kan blive fritaget fra at betale grundgebyr for erhverv.

Din virksomhed kan blive fritaget, hvis den opfylder en af følgende betingelser: 

  • Fejl i branchekode, virksomhedsform eller antal ansatte
  • Virksomheden havde en momsomsætning eller lønsum under 300.000 kr. i 2016
  • Virksomheden er opstartet i 2017 og havde en momsomsætning eller lønsum under 300.000 kr. i 2017.
  • Virksomheden er inaktiv, ophørt m.v.

Husk dokumentation ved ansøgning.

Ansøg om at blive fritaget for grundgebyr

OBS! Fristen for at søge om fritagelse for i år er overskredet. 

Den 29. august har vi udsendt opkrævning for grundgebyr 2018 til virksomhedens digitale postkasse. Virksomheden kunne søge om at blive fritaget frem til den 29. oktober 2018.

Hvilke virksomheder kan blive fritaget for grundgebyr?

Fejl i branchekode, virksomhedsform eller antal ansatte
Virksomheden havde en momsomsætning eller lønsum under 300.000 kr. i 2016
Virksomheden er opstartet i 2017 og havde en momsomsætning eller lønsum under 300.000 kr. i 2017.
Virksomhed er inaktiv, ophørt m.v.

Dine data - oplysningspligt

Du skal være opmærksom på, at når du vælger at sende en ansøgning til os, sender du samtidig data til os. Vi skal bruge disse data for at kunne hjælpe dig og er derfor nødt til at behandle og opbevare dem.

Sådan behandler vi dine data

Formål og lovgrundlag
Kategorier af personoplysninger
Modtagere af dine personoplysninger
Overførsel til tredjelande
Opbevaring af dine personoplysninger

Dine rettigheder

Generelt om dine rettigheder
Ret til indsigt
Ret til berigtigelse
Ret til sletning
Ret til indsigelse
Ret til begrænsning
Ret til at klage

Information om dataansvar

Den dataansvarlige
Databeskyttelsesrådgiver
Søg om fritagelse

Mere information