Spring til indhold

Flytning til udlandet

Flytter du til udlandet i mere end seks måneder, skal du registrere dig som udrejst i Folkeregisteret.

Flytter du til udlandet i mindre end seks måneder, skal du ikke anmelde udrejse, forudsat at du har fuld råderet over din hidtidige bolig. Det vil sige, at du ikke låner, fremlejer eller lejer den ud.

Anmeld udrejse

Flytning til udlandet

Huskeliste, når du flytter til udlandet

Flytter du fra Danmark til udlandet, skal du blandt andet huske at gøre følgende:

 • Anmeld din flytning til udlandet - digitalt
 • Henvend dig til SKAT, når du har meldt flytning til udlandet.
 • Vær opmærksom på, at den offentlige sygesikring kun dækker i forbindelse med ferie og studierejse.
 • Sørg for, at du har social sikring i det nye land, hvis du rejser dertil for at arbejde.
 • Søg om optagelse på folketingsvalglisten.

 

Baggrundsinformation

 • Orienter dig om regler og love 

  Skal du flytte til udlandet, kan du orientere dig om regler, love - og Udenrigsministeriets danskerliste, hvor du kan lade dig registrere. Gør du det, bliver du orienteret, hvis der sker naturkatastrofer, terroraktioner eller lign.

  Orienter dig på borger.dk

  Nyttig viden ved flytning til udlandet (borger.dk)