Du skal have en jobplan

Du skal hurtigst muligt have en jobplan, som er en skriftlig aftale mellem Jobcentret og dig som ledig. Planen angiver de aktiviteter, der skal sættes i værk for, at du hurtigst muligt kommer tilbage i job.

Hvis du er under 25 år uden kompetencegivende uddannelse, vil du få et såkaldt uddannelsespålæg og en uddannelsesplan. Det betyder, at du med vejledning fra Jobcentret skal søge og starte på en uddannelse hurtigst muligt.

Du vil kunne se din job- eller uddannelsesplan på Jobnet.dk under Min side.

Hvad indebærer en job- eller uddannelsesplan?

Du bliver indkaldt til samtale om jobplan

Vi laver job- eller uddannelsesplan i samarbejde

Hvad indeholder job- eller uddannelsesplanen?

Hvad indebærer et uddannelsespålæg?

Hvilke tilbud indgår typisk i en job- eller uddannelsesplan?

Hjælp til transport?