Spring til indhold

Dansk for udlændinge

Er du udenlandsk statsborger, der for nylig er kommet til Danmark som voksen, har du i de fleste tilfælde mulighed for at modtage danskundervisning via kommunen. Ordningen er for flygtninge, familiesammenførte og indvandrere, herunder arbejdstagere, au pair og studerende fra både EU-lande og tredjelande.

Du kan få danskundervisning, hvis du er fyldt 18 år, har adresse i Rudersdal Kommune og har dansk CPR-nummer. Du kan også få danskundervisning, hvis du er EU-grænsependler – dvs. bor i udlandet men arbejder i Danmark. Er du turist eller diplomat, kan du ikke få tilbudt danskundervisning.

Der er tre forskellige danskuddannelser. Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3. Hver danskuddannelse består af 6 moduler. Hvert modul afsluttes med en modultest. Du bliver indplaceret på den danskuddannelse og det hold, der passer til dig og dine forudsætninger.

Er du kommet til Rudersdal Kommune som flygtning eller familiesammenført fra lande udenfor EU/EØS og Schweiz, får du tilbudt et integrationsprogram, som danskuddannelsen er en del af

Se en oversigt over uddannelserne her:

Oversigt over danskuddannelser

Regler for Danskuddannelsen 

Hvis du er selvforsørger (inkl. au pair) og for første gang henvises til danskundervisning fra januar 2018, kan du få undervisning i op til 3½ år inden for en 5 årig periode. Den 5-årige periode starter den dag du henvises til danskundervisning, uanset om du benytter dig af tilbuddet eller ej. Hvis du er henvist til danskundervisning efter integrationsloven, skal du gennemføre danskuddannelsen inden for 5 år.

Klippekort til danskuddannelse - for udenlandske arbejdstagere og studerende og au pair

Er du udenlandsk arbejdstager, studerende, eller au pair, har du ret til danskuddannelse inden for rammerne af et klippekort. Har du spørgsmål til klippekortet, skal du henvende dig til sprogcentrets kontor.

Betaling for danskuddannelse

Er du selvforsørgende kursist, skal du betale et depositum på 1.250.kr. Du skal ydermere betale et deltagergebyr på 2.000.kr. pr. påbegyndt modul. Danskuddannelsen er gratis, hvis du er omfattet af et integrationsprogram eller er au pair.

Mere information?

Du lan læse mere om danskundervisning her:

 

Søg om dansktillæg