Dansk for udlændinge

Udlændinge, der er kommet til Danmark har mulighed for at modtage gratis danskundervisning. Vi har to typer undervisningstilbud. Et arbejdsmarkedsrettet kursus og en almindelig danskuddannelse.

Arbejdsmarkedsrettet dansk 

Er du udlænding og fyldt 18 år – og hverken flygtning eller familiesammenført – kan du som nyankommen få et gratis arbejdsmarkedsrettet tilbud. Du skal kontakte Beskæftigelse for at blive henvist til et sprogcenter.

Hvem kan få arbejdsmarkedsrettet kursus i dansk?
Hvad koster danskuddannelsen?
Hvordan kommer du med på et undervisningshold?
Du kan selv vælge sprogcenter
Hvordan er uddannelsesforløbet?

Almindelig danskuddannelse

Er du flygtning eller familiesammenført, bliver du automatisk henvist til et sprogcenter senest en måned efter, at du er kommet til kommunen. Du får en almindelig danskuddannelse, og den er gratis.

Hvem kan få en almindelig danskuddannelse
Hvordan kommer du med på et undervisningshold?
Hvad koster danskuddannelsen?
Hvordan er uddannelsesforløbet?
Bestå prøve og få et økonomisk tillæg
Har du spørgsmål?

Sådan er forløbet på danskuddannelserne

Det arbejdsmarkedsrettede forløb er for nyankomne udlændinge, der ikke er flygtninge og familiesammenført. De tre danskuddannelser i almindelig dansk er for flygtninge og familiesammenførte.

Kilde: Styrelsen for International rekruttering og integration (SIRI)

Søg om dansktillæg eller læs regler for danskuddannelse