Spring til indhold

Byggeaffald

Før du går i gang med renovering eller nedrivning, skal du anmelde til kommunen, hvad byggeaffaldet består af, og hvor meget der er, hvis:

  • byggeaffaldet skaber mere end ét ton affald, eller
  • du skal af med farligt affald med indhold af fx asbest, bly i maling, PCB og tungmetaller.

Alle typer affald skal anmeldes, uanset om det er genanvendeligt, forbrændingsegnet, deponeringsegnet osv.

Vi skal have din anmeldelse senest 14 dage, før du går i gang.

Gå til side for byggeaffald