Brug af vej-areal

Du skal søge om tilladelse, hvis du skal holde et offentligt arrangement, bygge nyt og har brug for at anvende fortovet til at aflæsse byggemateriale eller på anden vis har brug for at bruge vejarealet.

Vejarealet inkluderer rabatten, fortovet, cykelstien og vejen.

Husk at søge i god tid.

Ansøg om gravetilladelse Ansøg om opstilling af container mv. Ansøg om tilladelse til arrangement

Hvad skal du søge om tilladelse til?

Arrangementer
Gravetilladelse
Opstilling af container, skurvogn og stillads mv.
Ny adgang til din ejendom (overkørsel)
Byggematerialer
Udlån af parker og grønne områder