Spring til indhold

Bestil nyt sundhedskort

Sundhedskortet er det gule sygesikringsbevis, som du skal medbringe til læge, speciallæge og andre behandlinger. Alle med bopæl i Danmark får tilsendt et sundhedskort.

Er dit sundhedskort blevet væk eller ødelagt, skal du bestille et nyt digitalt. Hav dit MitID klar.

Bestil nyt sundhedskort

Leveringstid – og hvis du skal betale

Bestil det Blå sygesikringskort og Det særlige sundhedskort

 • Brug det blå EU-sygesikringskort, når du rejser

  Du skal bruge det blå EU-sygesikringskort, hvis du bliver syg og skal i behandling under en rejse til et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. Med det blå EU-sygesikringskort får du samme behandling som borgerne i det land, du rejser i.

  Når du rejser til andre lande, dækker hverken det gule eller blå kort.

  Det er Udbetaling Danmark, der behandler ansøgninger om det blå EU-sygesikringskort og udsteder kortet. Du kan læse mere om det blå EU-sygesikringskort og bestille kortet på borger.dk:

  Bestil det blå EU-sygesikringskort (borger.dk)

  Kontakt Udbetaling Danmark (borger.dk)

  Sundhedskort, hvis du ikke er registreret i Folkeregisteret

  Det særlige sundhedskort hedder kortet, der gives til danskere og andre EU-borgere, som har ret til behandling i det danske sundhedsvæsen, selvom de ikke er registreret i Folkeregistret. For eksempel, hvis du bor i Sverige og arbejder i Danmark.

  Skal du bestille det særlige sundhedskort, foregår det digitalt på borger.dk:

  Bestil det særlige sundhedskort (borger.dk)

  Det er Udbetaling Danmark, der udsteder det særlige sundhedskort. Har du spørgsmål om det særlige sundhedskort, skal du kontakte Udbetaling Danmark

  Kontakt Udbetaling Danmark (borger.dk)