Spring til indhold

Bestil nyt sundhedskort

Sundhedskortet er det gule sygesikringsbevis, som du skal medbringe til læge, speciallæge og andre behandlinger. Alle med bopæl i Danmark får tilsendt et sundhedskort.

Er dit sundhedskort blevet væk eller ødelagt, skal du bestille et nyt digitalt. Hav dit NemID klar.

Bestil nyt sundhedskort

Leveringstid – og hvis du skal betale

Hvornår modtager du dit sundhedskort?

Har du problemer med det digitale?

Hvornår modtager du dit nyfødte barns sundhedskort?

Hvornår skal du betale for et nyt sundhedskort?

Nyt sundhedskort, når du flytter

Bestil det Blå sygesikringskort og Det særlige sundhedskort

Brug det blå EU-sygesikringskort, når du rejser

Du skal bruge det blå EU-sygesikringskort, hvis du bliver syg og skal i behandling under en rejse til et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. Med det blå EU-sygesikringskort får du samme behandling som borgerne i det land, du rejser i.

Når du rejser til andre lande, dækker hverken det gule eller blå kort.

Det er Udbetaling Danmark, der behandler ansøgninger om det blå EU-sygesikringskort og udsteder kortet. Du kan læse mere om det blå EU-sygesikringskort og bestille kortet på borger.dk:

Bestil det blå EU-sygesikringskort (borger.dk)

Kontakt Udbetaling Danmark (borger.dk)

Sundhedskort, hvis du ikke er registreret i Folkeregisteret

Det særlige sundhedskort hedder kortet, der gives til danskere og andre EU-borgere, som har ret til behandling i det danske sundhedsvæsen, selvom de ikke er registreret i Folkeregistret. For eksempel, hvis du bor i Sverige og arbejder i Danmark.

Skal du bestille det særlige sundhedskort, foregår det digitalt på borger.dk:

Bestil det særlige sundhedskort (borger.dk)

Det er Udbetaling Danmark, der udsteder det særlige sundhedskort. Har du spørgsmål om det særlige sundhedskort, skal du kontakte Udbetaling Danmark

Kontakt Udbetaling Danmark (borger.dk)