Spring til indhold

Bestil bisættelse / begravelse

Bedemænd, der skal bestille ydelser fra kommunens kirkegårde ved dødsfald, kan bruge denne formular:

Bestil bisættelse / begravelse

Fuldmagt

Hvis du har behov for fuldmagt, kan den pårørende udfylde denne via en digital formular, som åbnes ved at klikke på linket herunder.

For at kunne udfylde formularen skal man logge på med NemID, og tilsvarende skal man underskrive digitalt med NemID; når man har udfyldt felterne.

Herefter sendes indholdet af formularen til Kirkegårdskontoret, Rudersdal kommune, som efterfølgende behandler ønsket om, at den pågældende begravelsesforretning kan bestille kirkegårdsydelser på vegne af de pårørende.

Fuldmagt til bestilling af kirkegårdsydelser

Oplysningspligt

Vær opmærksom på at i forhold til de pårørende er du som bedemand ansvarlig for de data, der behandles, når du bestiller kirkegårdsydelser, og dermed er du ansvarlig for at videregive disse data til Rudersdal Kommune.

Ligeledes er det dit ansvar at indhente det nødvendige samtykke, hvis du skal bruge en fuldmagt og dermed har brug for følsomme oplysninger fra en pårørende som fx cpr-nummer.

For pårørende