Spring til indhold

Ansøg om opstilling af container

Skal du stille en container op, bør du af hensyn til trafiksikkerheden placere den ved den ejendom, som har bestilt containeren.

Hvis containeren skal placeres på en offentlig vej eller en privat fællesvej, og den ikke kan placeres ved ejendommen, skal containerejeren (borger eller virksomhed) søge om tilladelse til at opstille containeren på vejarealet.

Vi giver højst tilladelse til, at den kan stå der en uge.

Ansøg om opstilling af container

På trafikveje giver vi kun undtagelsesvis tilladelse til at opstille container. På overordnede trafikveje giver vi ikke tilladelse.

Mere information

Vejnetsplan

På Rudersdal Kommunes vejnetsplan kan du set et kort over bl.a. de forskellige vejtyper – hvad er trafikveje, overordnede trafikveje mv.