Spring til indhold

Ansøg om opstilling af container

Skal du stille en container op, bør du af hensyn til trafiksikkerheden placere den ved den ejendom, som har bestilt containeren.

Hvis containeren skal placeres på en offentlig vej eller en privat fællesvej, og den ikke kan placeres ved ejendommen, skal containerejeren (borger eller virksomhed) søge om tilladelse til at opstille containeren på vejarealet.

Vi giver højst tilladelse til, at den kan stå der en uge.

Ansøg om opstilling af container

På trafikveje giver vi kun undtagelsesvis tilladelse til at opstille container. På overordnede trafikveje giver vi ikke tilladelse.

Kortet viser de fire overordnede vejklasser, vi opererer med i Rudersdal Kommune: Overordnet trafikvej, trafikvej, overordnet lokalvej og lokalvej.