Spring til indhold

Anmeld støj og røg

Kommunen kan gribe ind via miljølovgivningen i visse typer af sager om støj-, røg- og lugtgener.

Vi kan ikke behandle klager over høj musik og støjende adfærd fra privatpersoner. Her skal du henvende dig til politiet, hvis problemet ikke umiddelbart kan løses. Få gode råd:

Nabostøj (borger.dk)

Info om støjgrænser mv. (Miljøstyrelsen)

Nordsjællands Politi: Tlf. 49  27 14 48, nsj@politi.dk

HUSK også:

  • at din bil kun må holde i tomgang i et minut, læs mere herunder.
  • at du ikke må brænde haveaffald mm. af.
Klag over støj eller røg

‌Bål i haven og på bålpladser‌

Kilder til støj og røg