Spring til indhold

Anmeld støj og røg

Kommunen kan gribe ind via miljølovgivningen i visse typer af sager om støj-, røg- og lugtgener. Det gælder fx lugt og støj fra virksomheder og forretninger samt støj og støv fra midlertidige bygge- og anlægsarbejder. Læs mere herunder.

Vi kan ikke behandle klager over høj musik og støjende adfærd fra privatpersoner. Her skal du henvende dig til politiet, hvis problemet ikke umiddelbart kan løses.

Klag over støj eller røg

Kilder til støj og røg

Henvisninger