Spring til indhold

Anmeld støj og røg

Kommunen kan gribe ind via miljølovgivningen i visse typer af sager om støj-, røg- og lugtgener.

Vi kan ikke behandle klager over høj musik og støjende adfærd fra privatpersoner. Her skal du henvende dig til politiet, hvis problemet ikke umiddelbart kan løses. Få gode råd:

Nabostøj (borger.dk)

Info om støjgrænser mv. (Miljøstyrelsen)

Nordsjællands Politi: Tlf. 49  27 14 48, nsj@politi.dk

HUSK også at din bil kun må holde i tomgang i et minut, læs mere herunder.

Klag over støj eller røg

Endvidere skal det understreges, at du ikke må brænde haveaffald mm. af.

‌Bål i haven og på bålpladser‌

Kilder til støj og røg

Sådan klager du

Hvor kan kommunen gribe ind?

Her kan vi ikke hjælpe

Bilen må ikke holde i tomgang