Anmeld støj og røg

Kommunen kan gribe ind via miljølovgivningen i visse typer af sager om støj-, røg- og lugtgener.

Vi kan ikke behandle klager over høj musik og støjende adfærd fra privatpersoner. Her skal du henvende dig til politiet, hvis problemet ikke umiddelbart kan løses. Få gode råd:

Nabostøj (borger.dk)

Info om støjgrænser mv. (Miljøstyrelsen)

Nordsjællands Politi: Tlf. 49  27 14 48, nsj@politi.dk

HUSK også at din bil kun må holde i tomgang i et minut, læs mere herunder.

Klag over støj eller røg

Kilder til støj og røg

Sådan klager du
Hvor kan kommunen gribe ind?
Her kan vi ikke hjælpe
Bilen må ikke holde i tomgang