Spring til indhold

Anmeld flytning af jord

Hvis du skal flytte mindre end én kubikmeter jord, skal du ikke anmelde flytningen til kommunen. Du kan blot aflevere jorden på en af Rudersdal Kommunes to genbrugspladser.

Har du mere end én kubikmeter jord fra et område i byzone eller fra et område, der er kortlagt som forurenet, skal du anmelde flytningen. På baggrund af oplysningerne godkender (anviser) Rudersdal Kommune jordflytningen.

Anmeld jordflytning på Jordweb

Om anmeldelse og godkendelse af jordflytning

Baggrundsinformation

Pligt til at anmelde jordflytning

Enhver, der flytter jord, har pligt til enten selv at anmelde jordflytningen eller sikre, at det sker, inden jorden flyttes.

Ofte vil det være ejeren, brugeren eller bygherren, der anmelder jordflytningen. Entreprenøren eller transportøren skal dog sikre sig, at anmeldelsen er sket ved at få jordens følgeseddel fra anmelderen.

Jordens indhold af forureningskomponenter skal være undersøgt i nødvendigt omfang.

Udtagning af jordprøver til analyse, valg af nødvendigt antal analyser og klassificering af jorden efter forureningsniveau skal foretages i henhold til Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord nr. 1452 af 7. december 2015.

Udgivet af amterne på Sjælland og Lolland-Falster samt Frederiksberg og Københavns Kommuner, januar 2000.