Anmeld B-boring

Du skal anmelde etablering af B-boringer til Rudersdal Kommune. 

Anmeldelse om B-boring

Om B-boringer

Hvad er en B-boring?

B-boringer er:

  • Boringer til midlertidig grundvandssænkning, dvs. boringer, hvorfra der skal pumpes mindre end 100.000 kubikmeter pr. år i højst to år, og som er beliggende mere end 300 meter fra et vandforsyningsanlæg.
  • Miljøtekniske boringer uden filterrør eller forerør eller miljøboringer, som er filtersat i op til nogle få måneder.
  • Geotekniske boringer, geoprobe boringer og rammeboringer.
  • Råstofboringer.
  • Andre boringer uden filterrør eller forerør.
Hvornår kan du begynde at bore?
Skal du foretage en anden boring?