Spring til indhold

Aktiviteter med støtte i hverdagen

Er du over 18 år og har du nedsat fysisk funktionsevne eller forskellige psykiske vanskeligheder , og har du behov for socialt samvær, omsorg og pleje, har vi forskellige tilbud til dig. Du kan læse mere om de forskellige tilbud og deres målgrupper nedenfor.

 

Aktiviteter med støtte til seniorer

Ophold på daghjem

Hvem kan komme på daghjem?

Transport

Sådan søger du om ophold på daghjem

Hvor ligger daghjemmene?

 

Aktiviteter til dig med handicap og psykiske vanskeligheder

Tilbud om aktiviteter i hverdagen

Sådan kan du være med

De forskellige dagtilbud

 

Baggrundsinformation