Aktiviteter med støtte i hverdagen

Er du over 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og har du behov for socialt samvær, omsorg og pleje, har vi forskellige tilbud til dig. Du kan læse mere om de forskellige tilbud og deres målgrupper nedenfor.

 

Aktiviteter med støtte til seniorer

Ophold på daghjem
Hvem kan komme på daghjem?
Transport
Sådan søger du om ophold på daghjem
Hvor ligger daghjemmene?

 

Aktiviteter til dig med handicap og psykiske vanskeligheder

Tilbud om aktiviteter i hverdagen
Sådan kan du være med
De forskellige dagtilbud

 

Baggrundsinformation