Spring til indhold

Ændringer på din grund

Ændring af adgang til din ejendom

Sådan søger du om ny adgang (overkørsel) til din ejendom

Udstykning

Forhold du skal være opmærksom på

Kan jeg udstykke?

Hvis du vil foretage matrikulære ændringer

Terrænregulering

Læs om terrænregulering