Spring til indhold

Sådan søger du tilskudspuljer og støtteordninger

På denne side kan du se læse mere om dine muligheder for at søge støtte i bygningspuljen samt muligheden for at få en abonnementsordning på en varmepumpe med støtte.

Bygningspuljen

Fra den 15. oktober 2020 har helårsboligejere, herunder private husejere, ejerforeninger, andelsboligforeninger, almene boligforeninger, kollegier interessentselskaber, udlejere m.m.via Bygningspuljen mulighed for at ansøge om tilskud til energirenoveringer. For private boligejere er tilskuddet skattefritaget.

Bygningspuljen har til formål at nedbringe energiforbruget og omstille varmeforsyningen i helårsboliger i Danmark.

Puljen fungerer efter først-til-mølle-princippet og fornys årligt fra år 2020 frem til år 2026.

Der ydes generelt tilskud til tre indsatsområder:

1) Skift af varmekilde

2) Isolering af klimaskærm

3) Optimering af boligens drift

De konkrete energiforbedringer i tilskudsordningen er defineret ud fra en såkaldt positivlist. Positivlisten samt information om de forskellige tilskudssatser finder du på  Spar Energi's hjemmeside

Læs mere om tilskud til (Spar Energi)​

Her findes der også en tilskudsberegner, som kan give et overslag over, hvad du kan forvente at kunne få i tilskud, og generel hjælp til ansøgningen.

Vær opmærksom op, at du skal indsende din ansøgning via Energistyrelsens Tilskudsportal

Log ind på Tilskudsportalen (Spar Energi) 

(Obs, husk at hav dit nøglekort klar for at kunne logge på portalen)

Har du spørgsmål om Bygningspuljen kan du kontakte Energistyrelsens rådgivningstjeneste SparEnergi.dk på tlf. 31 15 90 00 eller e-mail info@sparenergi.dk.

Bemærk: Det er muligt at få tilskud via puljen til en varmepumpe, hvis du bor i et område der er udlagt til naturgas. Det er ikke muligt at få tilskud via puljen til en varmepumpe, hvis du bor i et område der er udlagt til fjernvarme.

 

Varmepumpe på abonnement med støtte

Ønsker du at udskifte dit oliefyr eller naturgasfyr, men er du ikke selv klar til at investere i en varmepumpe, kan varmepumpe på abonnement være en mulighed. 

Med den såkaldte Skrotningsordning kan leverandøren  af varmepumpen få tilskud til etablering af en varmepumpe hos dig. Leverandøren står for både ansøgning om tilskud og alle de praktiske forhold omkring installation, drift og service efterfølgende.

Læs mere om, hvordan du kan få varmepumpe på abonnement  (Spar Energi)

Vær opmærksom på, at du for at kunne vælge denne løsning, fra 2021 skal bruge en installatør, der er med på Spar Energi's oversigt over godkendte "VE-installatører".

Gå til oversigt over godkendte VE-installatører (Spar Energi)​

Har du spørgsmål om til varmepumpe på abonnement med støtte via Skrotningsordningen, kan du kontakte Energistyrelsens rådgivningstjeneste SparEnergi.dk på tlf. 31 15 90 00 eller e-mail info@sparenergi.dk.

Bemærk: Det er ikke muligt at få tilskud til varmepumpe via Bygningspuljen, hvis du vælger varmepumpe på abonnement.