Spring til indhold

Seniorrådsvalg

Valget til Seniorrådet i Rudersdal Kommune i 2021 er afholdt som fredsvalg.

Der skulle vælges ni medlemmer og ni stedfortrædere til Seniorrådet i 2021. Men kun ni Rudersdal-borgere stillede op til seniorrådsvalget. Da Seniorrådet består af ni medlemmer, er de ni opstillede kandidater dermed medlemmer af Seniorrådet fra 1. januar 2022.

Hvis man har fast bopæl i Rudersdal Kommune og er fyldt 60 år eller mere på valgdagen, har man valgret og er valgbar – dvs. at man kan stille op til valget til Rudersdal Seniorråd. 

Valget til Seniorrådet i 2021

Medlemmer af Seniorrådet fra 1. januar 2022

Medlemmerne af Seniorrådet pr. 1. januar 2022 er:

Formand, Jørgen Vinding
Næstformand, Anita Gudmundsson
Sekretær, Jørgen Groth
Kasserer, Erik Clausen
Medlem, Anita Herold Gudmundsson
Medlem, Bodil Sørensen
Medlem, Karin Louise Rønskov
Medlem, Lissie Marie Drejer​
Medlem, Michael Burgess
Medlem, Sonja Vejstrup Frederiksen

Resultater fra valget til Rudersdal Seniorråd 21. november 2017

Rudersdal Seniorråd

Seniorrådet er et lovpligtigt folkevalgt råd i kommunen. Det arbejder for de bedst mulige vilkår for de ældre i Rudersdal Kommune med særlig hensyntagen til svage borgere over 60 år.

Seniorrådet beskæftiger sig med alle spørgsmål, der har betydning for personer på 60 år og derover – fx trafik- og boligforhold, sundhed, miljø og kultur.

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at høre og informere Seniorrådet om alle forslag vedrørende ældre.

Seniorrådet

  • medvirker aktivt i udformningen af kommunens politik

  • rådgiver og styrker kommunalpolitikernes beslutningsgrundlag

  • deltager i høringer og dialogmøder

  • kommer med ideer til politikere og forvaltning

  • formidler viden til politikere og forvaltning om ældres vilkår i kommunen.

Læs mere på Seniorrådets hjemmeside:

Seniorrådet i Rudersdal Kommune​