Seniorrådsvalg

21. november 2017 var der valg til Rudersdal Seniorråd. 

Der blev valgt ni medlemmer og syv stedfortrædere til Rudersdal Seniorråd. Medlemmer og stedfortrædere vælges for en valgperiode på fire år gældende fra den 1. januar 2018. 

 

Resultater fra valget

Så mange stemmer fik kandidaterne

Kandidater til valget til Rudersdal Seniorråd 21. november 2017

Michael Burgess
Erik Clausen
Sonja V. Frederiksen
Jørgen Groth
Anita Herold Gudmundsson
Kim Hedemann
Ole Høyer
Ole Jensen
Allan Kristensen
Vivi Nobel
Birgit Olsen
Kurt Petersen
Bent Rasmussen
Ib Hedegaard Sørensen
Jørgen Vinding
Werner Nielsen Wittekind

Hvad er Rudersdal Seniorråd?

Seniorrådet er et lovpligtigt folkevalgt råd i kommunen. Det arbejder for de bedst mulige vilkår for de ældre i Rudersdal Kommune med særlig hensyntagen til svage borgere over 60 år.

Seniorrådet beskæftiger sig med alle spørgsmål, der har betydning for personer på 60 år og derover – fx trafik- og boligforhold, sundhed, miljø og kultur.

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at høre og informere Seniorrådet om alle forslag vedrørende ældre.

Seniorrådet

  • medvirker aktivt i udformningen af kommunens politik
  • rådgiver og styrker kommunalpolitikernes beslutningsgrundlag
  • deltager i høringer og dialogmøder
  • kommer med ideer til politikere og forvaltning
  • formidler viden til politikere og forvaltning om ældres vilkår i kommunen.