Spring til indhold

Seniorrådsvalg

Tirsdag den 16. november 2021 kl. 8-20 er der valg til Rudersdal Seniorråd.

Der skal vælges ni medlemmer og ni stedfortrædere til Rudersdal Seniorråd. Medlemmer og stedfortrædere vælges for en valgperiode på fire år, som begynder den 1. januar 2022.

Hvis du har fast bopæl i Rudersdal Kommune og er fyldt 60 år eller mere på valgdagen, har du valgret og er valgbar – dvs. at du kan stille op til valget til Rudersdal Seniorråd.  

Valget holdes samtidig med kommunalvalget og foregår på de samme valgsteder i kommunen. 

Resultater fra valget til Rudersdal Seniorråd 21. november 2017

Hvad er Rudersdal Seniorråd?

Seniorrådet er et lovpligtigt folkevalgt råd i kommunen. Det arbejder for de bedst mulige vilkår for de ældre i Rudersdal Kommune med særlig hensyntagen til svage borgere over 60 år.

Seniorrådet beskæftiger sig med alle spørgsmål, der har betydning for personer på 60 år og derover – fx trafik- og boligforhold, sundhed, miljø og kultur.

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at høre og informere Seniorrådet om alle forslag vedrørende ældre.

Seniorrådet

  • medvirker aktivt i udformningen af kommunens politik
  • rådgiver og styrker kommunalpolitikernes beslutningsgrundlag
  • deltager i høringer og dialogmøder
  • kommer med ideer til politikere og forvaltning
  • formidler viden til politikere og forvaltning om ældres vilkår i kommunen.