Seniorrådsvalg

Tirsdag den 21. november 2017 er der valg til Rudersdal Seniorråd. Valget holdes samtidig med kommunalvalget og foregår på de samme valgsteder i kommunen. 

Der skal vælges ni medlemmer og ni stedfortrædere til Rudersdal Seniorråd. Medlemmer og stedfortrædere vælges for en valgperiode på fire år gældende fra den 1. januar 2018. 

 

Praktisk om valg til Seniorrådet

Vil du stille op som kandidat til Seniorrådet?
Valgret og valgbarhed
Stem før valget
Yderligere information