Spring til indhold

Veje og trafik

Giv et praj om skader på vej, sti og fortov

Ser du en skade på en offentlig vej, sti eller fortov, vil vi gerne have besked. Det gælder fx et hul i asfalten, en knækket flise på fortovet eller skade på en vejbrønd.

Vi vil også gerne vide det, hvis du ser mangler ved gravearbejde, fx manglende skiltning eller afmærkning.

Giv et praj

Indmeld fejl på gadelyset

Driften af belysningen på kommuneveje, offentlige stier og private fællesveje varetages af Andel Lumen (tidligere SEAS-NVE), som fører tilsyn, udskifter defekte pærer og reparerer gadelygter, der er gået i stykker.

Hvis du ønsker at give besked om fejl eller mangler ved vejbelysningen, kan du gøre det på Andel Lumens hjemmeside.

Indberet fejl på gadelys

Et trafiksikkert Rudersdal

I Rudersdal Kommune har vi et overordnet mål om, at antallet af dræbte og alvorlig tilskadekomne i trafikken på kommunens veje skal nedbringes til nul. Trafikplanen 2017 er et vigtigt styringsredskab for trafikken i Rudersdal, så vi sammen får et trafiksikkert Rudersdal.

Trafikplan 2017