Spring til indhold

Varme og energi

Klimaneutral i 2050

Rudersdal sætter nu fart på at udvikle en klimaplan, som skal gøre det muligt at leve op til Parisaftalens målsætninger om reduktion af CO2 og tilpasning til klimaforandringerne. Målet er, at kommunen skal være klimaneutral i 2050.

Få nedsat din elafgift

Hvis du primært har elvarme til at opvarme din bolig, kan du få nedsat din elafgift. Fra den 1. februar 2019 gælder det også for dit sommerhus. I begge tilfælde kræver det, at bygningen opfylder betingelserne i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Du kan søge med tilbagevirkende kraft.

Sådan søger du om nedsat elafgift

Et grønnere Rudersdal - et fælles ansvar

Som borger har du mange muligheder for at tage del i den grønne omstilling. Du kan energioptimere dit hjem, sortere dit affald, bruge kollektiv trafik eller tage cyklen til og fra arbejde. Læs mere på vores side om grøn omstilling.