Spring til indhold

Støtte i dagligdagen

Særlige boliger

Vi har særlige boliger for ældre borgere og borgere med handicap eller psykiske vanskeligheder. Du skal søge om det for at få en særlig bolig.

Boliger med støtte og pleje

Økonomisk støtte

Pensionister kan søge om forskellige former for økonomisk støtte, fx varmetillæg og medicintilskud.

Der er også forskellige muligheder for at få økonomisk støtte, hvis du eller dit barn har et handicap eller psykiske vanskeligheder.

Økonomisk støtte

Hjælp i hjemmet

Hvis du er ældre eller har et handicap, så har du mulighed for at få hjemmepleje. 

Du kan også søge om forskellige hjælpemidler til dit hjem.

Læs mere om begge dele her:

Hjemmepleje og hjælpemidler