Støtte til madlavning

Støtte i dagligdagen

Særlige boliger

Vi har særlige boliger for ældre borgere og borgere med handicap eller psykiske vanskeligheder. Du skal søge om det for at få en særlig bolig.

Særlige boliger

Økonomisk støtte

Pensionister kan søge om forskellige former for økonomisk støtte, fx varmetillæg og medicintilskud.

Der er også forskellige muligheder for at få økonomisk støtte, hvis du eller dit barn har et handicap eller psykiske vanskeligheder.

Økonomisk støtte

Hjælpemidler

Du kan søge om hjælp til at anskaffe hjælpemidler og forbrugsgoder, hvis du har varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Der er forskellige slags hjælpemidler. Dem kan du læse om her:

Søg hjælpemidler