Økonomisk støtte

Søg friplads i dagtilbud

Har I som forældre en indtægt under en vis grænse, kan I søge om et ekstra tilskud til at finansiere udgifter til daginstitution, dagpleje, SFO eller SFK. Vi kalder det fripladstilskud.

I kan se indtægtsgrænser, og om I kan være berettiget til fripladstilskud her:

Søg fripladstilskud til dagtilbud Søg fripladstilskud til SFO og SFK

Dagtilbud til børn er åbne igen

Alle dagtilbud til børn har været lukket grundet corona. Rudersdal Kommune genåbnede alle dagtilbud den 20. april. 

Læs mere om genåbningen her