Spring til indhold

Økonomisk støtte

Søg friplads i dagtilbud

Har I som forældre en indtægt under en vis grænse, kan I søge om et ekstra tilskud til at finansiere udgifter til daginstitution, dagpleje, SFO eller SFK. Vi kalder det fripladstilskud.

I kan se indtægtsgrænser, og om I kan være berettiget til fripladstilskud her:

Søg fripladstilskud til dagtilbud Søg fripladstilskud til SFO og SFK

Mit betalingsoverblik

Når du vil

  • se dine ventende eller manglende betalinger til kommunen.
  • tilmelde dine regninger til Betalingsservice.
  • foreslå en betalingsaftale, hvis du ikke kan betale hele beløbet på én gang.
Mit betalingsoverblik