Økonomisk støtte

Søg friplads i dagtilbud

Har I som forældre en indtægt under en vis grænse, kan I søge om et ekstra tilskud til at finansiere udgifter til daginstitution, dagpleje, SFO eller SFK. Vi kalder det fripladstilskud.

I kan se indtægtsgrænser, og om I kan være berettiget til fripladstilskud her:

Søg fripladstilskud til dagtilbud Søg fripladstilskud til SFO og SFK

Dagtilbud lukker i 14 dage

Daginstitutioner og dagpleje lukker fra mandag den 16. marts og to uger frem pga. corona-virus. 

Der er i begrænset udstrækning etableret nødpasning for børn i alderen 0-9 år. 

Læs mere om nødpasning her