Spring til indhold

Hjemmepleje og hjælpemidler

Brug for genoptræning?

Har du brug for genoptræning, træning eller rehabilitering?

Vi kan tilbyde forskellige former for træning afhængig af, om du er udskrevet fra hospital, eller du bor hjemme. Om du er barn eller ung med et handicap, eller du har fået en hjerneskade.

Genoptræning og rehabilitering

Sommerkørsel med handicapkørsel

Er du visiteret til handicapkørsel, kan du nu få glæde af fire gratis sommerture. Det er Movia, som står for ordningen og det er muligt at gøre brug af ordningen til og med tirsdag den 31. august 2021.

Du skal ringe til Movias kundecenter for at bestille de gratis sommerture:

Movias kundecenter: Tlf. 70 26 27 27

Du kan læse mere om sommerturene i det nedenstående link: