Energi og miljø

Miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder

Inden du går i gang med et bygge- og anlægsarbejde eller en nedrivning, bør du læse forskriften for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter.

‌Læs mere‌

Regnvand på egen grund

Det er godt for miljøet, og der er også en lille økonomisk gulerod til dig, hvis du ønsker, at din del af regnvandet ikke skal løbe i kloakken, men kan sive ned på din grund.

Det kræver en tilladelse fra Ruderdal Kommune. 

‌Læs mere‌

Et grønnere Rudersdal - et fælles ansvar

Rudersdal Kommunes klima- og energipolitik sætter rammen for indsatser inden for bl.a.

  • grønne virksomhedsbesøg
  • energioptimering
  • sortering af affald
  • mere energieffektiv transport
  • klimatilpasning
  • en grønnere energiforsyning