Spring til indhold

Energi og miljø

Miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder

Inden du går i gang med et bygge- og anlægsarbejde eller en nedrivning, bør du læse forskriften for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter.

Miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder

Et grønnere Rudersdal - et fælles ansvar

Som borger har du mange muligheder for at tage del i den grønne omstilling. Du kan energioptimere dit hjem, sortere dit affald, bruge kollektiv trafik eller tage cyklen til og fra arbejde. Læs mere på vores side om grøn omstilling.

‌Grøn omstilling‌

Få nedsat din elafgift

Hvis du primært har elvarme til at opvarme din bolig, kan du få nedsat din elafgift. Fra den 1. februar 2019 gælder det også for dit sommerhus. I begge tilfælde kræver det, at bygningen opfylder betingelserne i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Du kan søge med tilbagevirkende kraft.

Sådan søger du om nedsat elafgift