Energi og miljø

Miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder

Inden du går i gang med et bygge- og anlægsarbejde eller en nedrivning, bør du læse forskriften for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter.

Forskriften gælder al bygge- og anlægsaktivitet af erhvervsmæssig karakter i kommunen og skal begrænse gener i form af støj, støv og vibrationer ved disse aktiviteter.

‌Læs mere‌

Regnvand på egen grund

Det er godt for miljøet, og der er også en lille økonomisk gulerod til dig, hvis du ønsker, at din del af regnvandet ikke skal løbe i kloakken, men kan sive ned på din grund.

Det kræver en tilladelse fra Ruderdal Kommune. Når du har den, kan du søge om at få tilbagebetalt en del af det beløb, du betaler for at være tilsluttet det offentlige kloaknet, hvis du nedsiver alt regnvandet på din grund.

‌Læs mere‌