Børn, der gynger

Daginstitution

Søg friplads i dagtilbud

Har I som forældre en indtægt under en vis grænse, kan I søge om et ekstra tilskud til at finansiere udgifter til daginstitution eller dagpleje. Vi kalder det fripladstilskud.

I kan se indtægtsgrænser, og om I kan være berettiget til fripladstilskud på siden:

Søg fripladstilskud

Lukkedage - hvornår?

Følgende dage er lukkedage i kommunens daginstitutioner og dagpleje:

  • Alle almindelige helligdage
  • Grundlovsdag 5. juni
  • Juleaftensdag 24. december
  • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag - tilbydes der alternativ pasning
  • Nytårsaftensdag 31. december - tilbydes der alternativ pasning