Byggeri

Byggeri

Tjek lokalplanen, før du bygger

Lokalplaner og byplanvedtægter bestemmer, hvad og hvordan du må bygge på din ejendom.

Bestemmelserne kan dreje sig om bebyggelsens art, anvendelse, omfang og udformning, beplantning, vej og stiforhold mv.

Lokalplaner og byplanvedtægter

Bevaringsværdigt hus

Hvis du bor i et bevaringsværdigt hus, er der en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du vil foretage ændringer i din bolig.

Bevaringsværdigt hus

Regler for byggeaffald

Ved bygge- og anlægsarbejde eller nedrivninger er det bygherrens eget ansvar at sortere og skaffe byggeaffaldet bort.

Læs om sortering og anmeldelse af byggeaffald og meget andet.

Regler for byggeaffald