Sct. Georgs Gårdens Vuggestue

Vangeboled 1
2840 Holte
Tlf. 45 80 50 41

Daglig leder og områdeleder for Ruderen
Louise Jeppesen
Tlf. 45 80 50 41
ljep@rudersdal.dk

Sct. Georgs Gårdens Vuggestue

- I den selvejende områdeinstitution Ruderen

Sct. Georgs Gårdens Vuggestue er den gode start på et langt og lærerigt børneliv. Fagligt har vi fokus på det lille barns omsorg, kompetencer, børnefællesskaberne og lærerige legemiljøer. Vi er en lille oase med skov og børnehave som de nærmeste naboer. Vi har eget køkken og har sølvmærke i økologi. 

Om vuggestuen

Åbningstider

Lukkedage

Besøg os

Frokostordning

Førstehjælp

Forældrebestyrelse

Forældretilfredshed

Velkommen i vuggestuen

Pædagogisk profil

Pædagogisk læreplan

Den selvejende områdeinstitution Ruderen

Hvad er en områdeinstitution

Forældretilfredshed i områdeinstitutionen

Bestyrelsen

BørneRuden

Hvad er BørneRuden?

Hvordan logger jeg på BørneRuden?

Har jeg adgang til BørneRuden?

Brug for hjælp til BørneRuden?

Tilsyn

Legepladstilsyn

Pædagogisktilsyn 2019

Brandtilsyn

Nøgletal

Børnetal

Sygefravær

Fordeling mellem pædagoger og medhjælpere

Takster og opskrivning

Book en plads

Optagelsesregler

Takster for daginstitutioner

Fripladstilskud