Spring til indhold

Sct. Georgs Gårdens Vuggestue

Vangeboled 1
2840 Holte
Tlf. 45 80 50 41

Daglig leder Anastasia Grynenko
Tlf. 44805041
gry@rudersdal.dk

Sct. Georgs Gårdens Vuggestue

- I den selvejende områdeinstitution Ruderen

Sct. Georgs Gårdens Vuggestue er den gode start på et langt og lærerigt børneliv. Fagligt har vi fokus på det lille barns omsorg, kompetencer, børnefællesskaberne og lærerige legemiljøer. Vi er en lille oase med skov og børnehave som de nærmeste naboer. Vi har eget køkken og har sølvmærke i økologi. 

Om vuggestuen

Åbningstider

Lukkedage

Besøg os

Frokostordning

Førstehjælp

Forældrebestyrelse

Forældretilfredshed

Velkommen i vuggestuen

Pædagogisk profil

Pædagogisk læreplan

Vi bruger vurderingsværktøjet Hjernen & Hjertet

Den selvejende områdeinstitution Ruderen

Hvad er en områdeinstitution

Forældretilfredshed i områdeinstitutionen

Bestyrelsen

BørneRuden

Hvad er BørneRuden?

Hvordan logger jeg på BørneRuden?

Har jeg adgang til BørneRuden?

Brug for hjælp til BørneRuden?

Tilsyn

Pædagogisk tilsyn

Hygiejnetilsyn

Legepladstilsyn

Nøgletal

Børnetal

Sygefravær

Personaleomsætning og fordelingstal

Takster og opskrivning

Book en plads

Optagelsesregler

Takster for daginstitutioner

Fripladstilskud