Spring til indhold

Se sager i kommunens arkiver

Byggesager fra før 2007

Byggesager fra før 2007 kan findes i vores byggesagsarkiv. Der kan også ligge yngre sager på grund af overgangen til elektronisk sagsstyring. I byggesagsarkivet kan du søge sagerne frem ved hjælp af adresse eller matrikel:

Rudersdal Kommunes byggesagsarkiv

Byggesager efter 2007 og andre emnesager

Du kan skrive til os for at få indblik i en sag. Skriv til os via Digital Post om indblik i sager.

Type af sager

Indsigt i sager med personoplysninger

Ønsker du indsigt i dine sager med følsomme personoplysninger, skal du ansøge om indsigt:

Aktindsigt og indsigt i sager