Sæsonbooking for foreninger

Sæsonbooking generelt

Hvis du er med i en forening, kan du ansøge om lokaler og anlæg (herunder fodboldbaner, gymnastiksale, haller, atletikstadion, svømmehaller osv.) til en hel sæson ad gangen.

Årshjul for sæsonbookinger

Ansøgning om lokaler og anlæg (indendørs)
Ansøgning om kunstgræsbaner for vintersæsonen
Ansøgning om kunstgræs- og naturgræsbaner for sommersæsonen

De aktuelle datoer for ansøgningsfristerne bliver annonceret via flere kanaler - på siden booking.rudersdal.dk, idraet.rudersdal.dk, kommunens informationsannonce 'Klar Besked' i Rudersdal Avis m.v.

Når det er tid til at ansøge om lokaler og baner til en sæson, informerer vi desuden foreninger m.fl. direkte om dette. Først da er der åben for sæsonansøgninger i bookingsystemet.

Ansøgning om lokaler til en sæson skal ske via bookingsystemet Booking i Rudersdal:

​Booking.rudersdal.dk 

Krav om 'Erklæring om børneattest'

For at kunne låne lokaler eller modtage tilskud skal foreningerne aflevere en erklæring om børneattest. Erklæringen skal indsendes uanset om foreningen har medlemmer under 15 år eller ej, da det er et lovkrav.

Erklæring om indhentelse af børneattest 2019 Erklæring om indhentelse af børneattest 2020

Udfyld erklæringen og indsend den til lokalebooking@rudersdal.dk

Regler for udlån

Hvis du vil vide mere om regler for udlån, kan du finde mere information her:
 

Regler for fordeling

Ansøgning og fordeling af baner for sommersæsonen sker efter de gældende regler for tildeling af udendørs kunst- og naturgræsbaner i Rudersdal Kommune. Reglerne er vedtaget af Kommunalbestyrelsen 27. februar 2019. 

Regler for tildeling af udendørs kunst- og naturgræsbaner i Rudersdal Kommune

Særlige vilkår for eliteidrætten

Foreninger som har eliteidrætsudøvere der er minimum 13 år og konkurrerer i bedste eller næstbedste række i DIF regi indenfor sin årgang til og med voksenrækken har mulighed for at søge om ekstra træningstid.
 
Bemærk, veteranidræt, herunder senioridræt/superveteran og lignende ikke regnes som eliteidræt i forhold til tildeling af tid.