Sæsonbooking for foreninger

Sæsonbooking generelt

Hvis du er med i en forening, kan du ansøge om lokaler og anlæg (herunder fodboldbaner, gymnastiksale, haller, atletikstadion, svømmehaller osv.) til en hel sæson ad gangen.

  • Du kan ansøge om indendørs faciliteter i december/januar. Sæsonen løber fra 1. august til og med 30. juni.
  • Du kan ansøge  om kunstgræsbaner for vintersæsonen i december/januar. Vintersæsonen går fra uge 43 til uge 13. Ansøgningen foregår via ansøgningsskema.  
  • Du kan søge om kunstgræs- og naturgræsbaner for sommersæsonen i august/september. Sommersæsonen går fra uge 14 til uge 42. Ansøgningen foregår via ansøgningsskema. 

De aktuelle datoer for ansøgningsfristerne bliver annonceret via flere kanaler - på siden bookingirudersdal.dk, idraet.rudersdal.dk, kommunens informationsannonce 'Klar Besked' i Rudersdal Avis m.v.

Når det er tid til at ansøge om lokaler og baner til en sæson, informerer vi foreninger m.fl. direkte om dette. Først da er der åben for sæsonansøgninger i bookingsystemet.

Ansøgning om lokaler til en sæson skal ske via Booking i Rudersdal.

Se vejledning her: 

Sæsonansøgning - Vejledning til sæson 2019-2020

 

Ansøgning om baner og anlæg for sommersæsonen 2020

Nu udbyder vi sommersæsonen 2020 på baner og anlæg  til brug for aktiviteter som fx fodbold, atletik m.v. Sommer sæsonen går fra uge 14 til uge 42, det vil sige fra den 30. marts til  den 20. oktober 2020. 

Ansøgning 

Ansøgningen foregår på ansøgningsskema.

Ansøgningsskema - kunst- og naturgræs sommersæson 2020

 

Du ansøger om tid til din forening ved at udfylde felterne ”antal medlemmer” i ansøgningsskemaet. Du skal skrive antallet på det forventede antal medlemmer pr.  årgang. De gule felter udfyldes med ja eller nej.

Husk også at skrive foreningens navn i feltet ” Indsæt foreningens navn her.”

Det udfyldte ansøgningsskema returneres via lokalebooking@rudersdal.dk til Kultursekretariatet.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er mandag den 30. september 2019. 

Fordelingsmøde den 21. oktober 

Mandag den 21. oktober afholdes der foredelingsmøde kl. 19.00 i Glassalen på Birkerød Idrætscenter, Bistrupvej 1, 3460 Birkerød.

Forslag til fordeling forventes udsendt ca. 11. oktober.  Det er vigtigt, at din forening er repræsenteret med en person, som har kompetence til at tage beslutninger om fordelingen på foreningens vegne.

Udvalgsbehandling og svar om fordeling

Forslag til fordeling af baner for sommersæsonen 2020 bliver forelagt Folkeoplysningsudvalget den 19. november 2019.

Herefter sender vi hurtigst muligt besked til alle ansøgere om den godkendte fordeling. Fordelingsskemaerne vil også være at finde her. 

Lokaleanvisningen vil derefter indtaste sæsonfordelingen i bookingsystemet.

Regler for fordeling

Ansøgning og fordeling af baner for sommersæsonen sker efter de gældende regler for tildeling af udendørs kunst- og naturgræsbaner i Rudersdal Kommune. Reglerne er vedtaget af Kommunalbestyrelsen 27. februar 2019. 

Regler for tildeling af udendørs kunst- og naturgræsbaner i Rudersdal Kommune

 

Krav om 'Erklæring om børneattest'

For at kunne låne lokaler eller modtage tilskud skal foreningerne aflevere en erklæring om børneattest. Erklæringen skal indsendes uanset om foreningen har medlemmer under 15 år eller ej, da det er et lovkrav.

Erklæring om indhentelse af børneattest 2019

Udfyld erklæringen og indsend den til lokalebooking@rudersdal.dk

Særlige vilkår for eliteidrætten

Foreninger som har eliteidrætsudøvere der er minimum 13 år og konkurrerer i bedste eller næstbedste række i DIF regi indenfor sin årgang til og med voksenrækken har mulighed for at søge om ekstra træningstid.
 
Bemærk, veteranidræt, herunder senioridræt/superveteran og lignende ikke regnes som eliteidræt i forhold til tildeling af tid.

Regler for udlån

Hvis du vil vide mere om regler for udlån, kan du finde mere information her: Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal_Kommunes lokaler og anlæg - revideret marts 2019