Spring til indhold

Sæsonbooking for foreninger

Sæsonbooking generelt

Hvis du er med i en forening, kan du ansøge om lokaler og anlæg (herunder fodboldbaner, gymnastiksale, haller, atletikstadion, svømmehaller osv.) til en hel sæson ad gangen.

Årshjul for sæsonbookinger

Ansøgning om lokaler og anlæg (indendørs)

Ansøgning om kunstgræsbaner for vintersæsonen

Ansøgning om kunstgræs- og naturgræsbaner for sommersæsonen

De aktuelle datoer for ansøgningsfristerne bliver annonceret via flere kanaler - på siden booking.rudersdal.dk, idraet.rudersdal.dk, kommunens informationsannonce 'Klar Besked' i Rudersdal Avis m.v.

Når det er tid til at ansøge om lokaler og baner til en sæson, informerer vi desuden foreninger m.fl. direkte om dette. Først da er der åben for sæsonansøgninger i bookingsystemet.

Ansøgning om lokaler til en sæson skal ske via bookingsystemet Booking i Rudersdal:

​Booking.rudersdal.dk

Krav om 'Erklæring om børneattest'

For at kunne låne lokaler eller modtage tilskud skal foreningerne aflevere en erklæring om børneattest. Erklæringen skal indsendes uanset om foreningen har medlemmer under 15 år eller ej, da det er et lovkrav. 

Som noget nyt skal foreningerne aflevere erklæringen om børneattest 2020 via bookingsystemet. 

Regler for udlån

Hvis du vil vide mere om regler for udlån, kan du finde mere information her:​
 

Regler for tildeling af udendørs kunst- og naturgræsbaner

Ansøgning og fordeling af baner for sommersæsonen sker efter de gældende regler for tildeling af udendørs kunst- og naturgræsbaner i Rudersdal Kommune. Reglerne er vedtaget af Kommunalbestyrelsen 27. februar 2019. 

Regler for tildeling af udendørs kunst- og naturgræsbaner i Rudersdal Kommune

 

Særlige vilkår for eliteidrætten

Eliteidrætsudøvere er minimum 13 år og konkurrerer i bedste eller næstbedste række i DIF regi eller i det pågældende forbund inden for sin årgang til og med voksenrækken. 
 
Bemærk, veteranidræt, herunder senioridræt/superveteran og lignende ikke regnes som eliteidræt i forhold til tildeling af tid.