Eliteidræt i Rudersdal

I Rudersdal støtter man op om elite- og talentudviklingen inden for idrætsområdet i Rudersdal Kommune. Derfor eksisterer Rudersdal Elitestøtteordning. Ordningen er et samarbejde mellem Rudersdal Kommune og Team Rudersdal. Formålet med samarbejdet er at udvikle potentiale og skabe et udbytterigt netværk mellem idrætten og erhvervslivet.

Om Rudersdal Elitestøtteordning

Rudersdal Kommune har siden 2007 tilbudt støtte til Rudersdal Elitemiljøer via Rudersdal Elitestøtteordning i et samarbejde med Erhvervsforeningen Team Rudersdal. Med afsæt i en årlig samarbejdsaftale mellem Rudersdal Kommune og Team Rudersdal revideres samarbejdet løbende af en nedsat styregruppe (se nærmere nedenfor). Hvert år drøfter styregruppen, nye indsatsområder og fælles samordning af Rudersdal Elitestøtteordning.

Det er hensigten at videreudvikle forankringen af elitemiljøer i Rudersdal Kommune ved at højne koordinationen, fagligheden og det langsigtede aspekt i udviklingen af eliteidræt. 

I 2018 og i 2019 er der på budgettet årligt afsat  268.270 kr. Derudover er der afsat yderligere 100.000 kr. til elitestøtteordningen. De 100.000 kr. årligt udmøntes via samarbejdsaftalen for 2018 og 2019 således, at hvert yderligere bidrag fra Team Rudersdal udløser et tilsvarende beløb fra kommunen til den samlede pulje efter et ”krone til krone”-princip.

 

Team Rudersdal logo
Kender du?

Team Rudersdal

Team Rudersdal er et stærkt og dynamisk erhvervs- og forretningsmæssigt netværk bestående af en række erhvervsvirksomheder og institutioner med tilknytning til Rudersdal kommune.

Udover at styrke medlemmernes forretningsmæssige netværk, yder Team Rudersdal økonomisk støtte til konkrete eliteidrætsprojekter eller udøvere med henblik på at fremme såvel udviklingsmuligheder som resultater.

Team Rudersdal indgår sammen med Rudersdal Kommune i Rudersdal Elitestøtteordning.
 

Få mere at vide om Team Rudersdal

Du kan læse mere om erhvervsforeningen i deres egen folder her:

Se også Team Rudersdals hjemmeside: 
www.team-rudersdal.com

Foto: Rudersdal Elitestøtte 2017 - bormester Jens Ive og formand for Kultur- og Fritidsudvalget Daniel E. Hansen samt modtagere
Fælles støtte til eliteidrætten

Sådan fordeles Rudersdal Elitestøtte

Der gives støtte indenfor to områder:
1. National elite inden for senior og ungdom (DM) og international elite for senior (EM,VM og OL) og ungdom (EM og VM). Støtte gives primært til seniorudøvere (fra 18 år)
2. Talentudvikling (primært ungdom, 14-18 år) 

Elitestøtten fordeles af en styregruppe, som består af repræsentanter for Rudersdal Kommune (formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, kulturchefen og foreningskonsulenten), Team Rudersdal (formand), Idrætsrådet (repræsentant) og person(er) med speciel idrætsfaglig viden, som udpeges af styregruppen. Styregruppen bestemmer, om der kan tildeles støtte, og inden for hvilke af de to støtteområder.

Hvert år overrækkes støtten ved et hædringsarrangement for støttemodtagere arrangeret af Team Rudersdal og Rudersdal Kommune. 

Støttemodtagere i 2017

I 2017 modtog følgende klubber Rudersdal Elitestøttemidler:

tøtteområde 1: Birkerød Squashklub, Holte IF Volleyball, Birkerød Tennisklub, Søllerød Gold Diggers, Sigma Swim (samlet 285.000 kr.).

Støtteområde 2: Holte MTB Klub, Yeachtklubben Furesøen, Søllerød Golfklub, Holte Roklub, Rudersdal Fægteklub (samlet 70.000 kr.).

Nedenfor ses et udvalg af elitestøttemodtagerne.

 

Indsatsområder 2018

I 2018 er der aftalt følgende indsatsområder for Rudersdal Elitestøtteordning efter udarbejdelse af ”Eliteidræt i Rudersdal Kommune, en kortlægning og anbefalinger til fremtidig støtte af eliten i Rudersdal Kommune”.

Indsatsområder

Kompetenceløft
Rudersdal Idrætskollegium
Rekruttering af erhvervsvirksomheder til Team Rudersdal
Netværk
Kommende temaer

Tidsplan

Sådan er processen

Januar 2018
Februar
Marts
Maj
September
Januar 2019

Kontakt

Ved spørgsmål eller interesse vedr. Rudersdal Elitestøtteordning kan
Foreningskonsulent Bo Eriksen i Kulturområdet kontaktes:

Tlf. 72 68 56 17

Mail boe@rudersdal.dk 

eller kultur@rudersdal.dk

Søg om elitestøtte

Kulturområdet kontakter hvert år foregående års modtagere af elitestøtte i god tid inden ansøgningsfristen og gør dem opmærksom på muligheden for at søge elitestøtte igen. Ansøgningsfristen er én gang om året i januar.

Foreninger, der ønsker at ansøge om elitestøtte skal lave en samlet ansøgning. Der søges digitalt.
Find den digitale ansøgningsformular her, når der er åben for ansøgninger (bemærk det er kun muligt at søge i januar):

Ansøg