Eliteidræt i Rudersdal

I Rudersdal støtter man op om elite- og talentudviklingen inden for idrætsområdet i Rudersdal Kommune. Derfor eksisterer Rudersdal Elitestøtteordning. Ordningen er et samarbejde mellem Rudersdal Kommune og Team Rudersdal. Formålet med samarbejdet er at udvikle potentiale og skabe et udbytterigt netværk mellem idrætten og erhvervslivet.

Om Rudersdal Elitestøtteordning

Rudersdal Kommune har siden 2007 tilbudt støtte til Rudersdal Elitemiljøer via Rudersdal Elitestøtteordning i et samarbejde med Erhvervsforeningen Team Rudersdal. Med afsæt i en årlig samarbejdsaftale mellem Rudersdal Kommune og Team Rudersdal revideres samarbejdet løbende af en nedsat styregruppe (se nærmere nedenfor). Hvert år drøfter styregruppen, nye indsatsområder og fælles samordning af Rudersdal Elitestøtteordning.

Det er hensigten at videreudvikle forankringen af elitemiljøer i Rudersdal Kommune ved at højne koordinationen, fagligheden og det langsigtede aspekt i udviklingen af eliteidræt. 

I 2018 og i 2019 er der på budgettet årligt afsat  268.270 kr. Derudover er der afsat yderligere 100.000 kr. til elitestøtteordningen. De 100.000 kr. årligt udmøntes via samarbejdsaftalen for 2018 og 2019 således, at hvert yderligere bidrag fra Team Rudersdal udløser et tilsvarende beløb fra kommunen til den samlede pulje efter et ”krone til krone”-princip.
 
Det samlede beløb til elitestøtte i 2018 er på i alt 425.000 kr., som er fordelt på 170.000 kr. fra Team Rudersdal og 255.000 kr. fra Rudersdal Kommune.
 
Du kan læse  mere her:

 

Team Rudersdal logo
Kender du?

Team Rudersdal

Team Rudersdal er et stærkt og dynamisk erhvervs- og forretningsmæssigt netværk bestående af en række erhvervsvirksomheder og institutioner med tilknytning til Rudersdal kommune.

Udover at styrke medlemmernes forretningsmæssige netværk, yder Team Rudersdal økonomisk støtte til konkrete eliteidrætsprojekter eller udøvere med henblik på at fremme såvel udviklingsmuligheder som resultater.

Team Rudersdal indgår sammen med Rudersdal Kommune i Rudersdal Elitestøtteordning.
 

Få mere at vide om Team Rudersdal

Du kan læse mere om erhvervsforeningen i deres egen folder her:

Se også Team Rudersdals hjemmeside: 
www.team-rudersdal.com

Rudersdal Elitestøtteordning - Støttemodtagere 2018 
Fra venstre:
Formand for Kutlur- og fritidsudvalget Kristine Thrane (S), Christoffer Reinhart, Kasper Nyholm, Mia Hyldahl, Inga Nørby, Lars Hilliger, Karen Bonnesen, John Larsen, Knud Skadsborg, Hanne McLaury, Henrik Soeberg, Gert Eriksen, Flemming Petersen.
Fælles støtte til eliteidrætten

Sådan fordeles Rudersdal Elitestøtte

Der gives støtte indenfor to områder:
1. National elite inden for senior og ungdom (DM) og international elite for senior (EM,VM og OL) og ungdom (EM og VM). Støtte gives primært til seniorudøvere (fra 18 år)
2. Talentudvikling (primært ungdom, 14-18 år) 

Elitestøtten fordeles af en styregruppe, som består af repræsentanter for Rudersdal Kommune (formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, kulturchefen og foreningskonsulenten), Team Rudersdal (formand), Idrætsrådet (repræsentant) og person(er) med speciel idrætsfaglig viden, som udpeges af styregruppen. Styregruppen bestemmer, om der kan tildeles støtte, og inden for hvilke af de to støtteområder.

Hvert år overrækkes støtten ved et hædringsarrangement for støttemodtagere arrangeret af Team Rudersdal og Rudersdal Kommune. 

Støttemodtagere i 2018

I 2018 modtog i alt 10 foreninger og klubber Rudersdal Elitestøttemidler:

På støtteområde 1 blev der i alt fordelt 335.000 kr.:
Birkerød Squashklub          70.000 kr.
Holte IF Volleyball              75.000 kr.
Sigma SWIM                      75.000 kr.
Birkerød Tennisklub           55.000 kr.
Søllerød Gold Diggers        60.000 kr.

På støtteområde 2 blev der i alt fordelt 90.000 kr.:
Holte Mountainbike Klub    25.000 kr.
Yachtklubben Furesøen     25.000 kr.
Søllerød Golfklub               25.000 kr.
Rudersdal Fægteklub         15.000 kr.

 

Indsatsområder 2019

For 2019 har styregruppen aftalt følgende indsatsområder vedr. Rudersdal Elitestøtteordning:

Indsatsområder

Kompetenceløft
Rekruttering af erhvervsvirksomheder til Team Rudersdal
Netværk
Kommende temaer

Tidsplan

Sådan er processen

December 2018
Januar 2019
Februar 2019
Marts 2019
April
Maj
September

Kontakt

Ved spørgsmål eller interesse vedr. Rudersdal Elitestøtteordning kan
Foreningskonsulent Bo Eriksen i Kulturområdet kontaktes:

Tlf. 72 68 56 17

Mail boe@rudersdal.dk 

eller kultur@rudersdal.dk

Søg om elitestøtte

Kulturområdet kontakter hvert år foregående års modtagere af elitestøtte i god tid inden ansøgningsfristen og gør dem opmærksom på muligheden for at søge elitestøtte igen. Ansøgningsfristen er én gang om året i januar.

Foreninger, der ønsker at ansøge om elitestøtte skal lave en samlet ansøgning. Der søges digitalt.
Ansøgning for 2019 bliver gennemført via Kulturområdets digitale puljeansøgningssystem. Find linket her, når der er åben for ansøgninger (bemærk det er kun muligt at søge fra 17. december 2018 til 14. januar 2019):

Ansøg her

Læs om hvilke krav, der stilles til elitestøttemodtagere i 2019:

Krav til Rudersdal Elitestøtte 2019

Elitestøtten giver resultater

For elitemiljøerne i Rudersdal har det at modtage støtte til eliteidrætten stor betydning for betingelserne for at opnå resultater.

Casper Reinhardt, formand for Søllerød Gold Diggers, siger:

”Elitestøtten er en kæmpe chance for os som klub. Med støtten har vi mulighed for at ligge i toppen af ligaen, at udvikle os og følge med konkurrenterne. Helt konkret gør Rudersdal Elitestøtteordning det muligt for os at udvikle vores egne talenter og tiltrække talenter fra andre klubber. Amerikansk fodbold er en lille sport, så hver krone er en fordel, som giver os mulighed for at tage de næste skridt mod de gode resultater. Uden elitestøtten, som vi har nydt godt af gennem de sidste mange år, så ville vi sandsynligvis ikke have fået de resultater hjem, som vi har”. 

Sportschef Mia Hyldahl fra Sigma Swim - Birkerød, der også er modtagere af elitestøtte i 2018 supplerer:

”Rudersdal Elitestøtteordning har kæmpe stor betydning for udviklingen og fastholdelsen af vores høje eliteniveau i klubben - både nationalt og internationalt. Blandt andet på grund af elitestøtten kan vi tilbyde vores dygtigste talenter det, som er nødvendigt, for at fastholde og udvikle deres niveau i Sigma Swim.”

Mia Hyldahl fortsætter:

”For klubben Sigma Swim som helhed betyder Rudersdal Elitestøtteordning, at vi kan bevare vores status som high performance elitemiljø inden for dansk svømning, et niveau, som vi nu har ligget på i mere end 20 år. Og det er væsentligt, for vi er en klub med høje ambitioner, og støtten hjælper os med at indfri de ambitioner, vi har på vores klub og vores svømmeres vegne. Vores atleter vil gerne præstere godt for kommunen og erhvervslivet, så når de kæmper for at opnå resultater, kæmper de også for at sætte Rudersdal på landkortet. Det sætter de en ære i”.