Eliteidræt i Rudersdal

I Rudersdal støtter man op om elite- og talentudviklingen inden for idrætsområdet i Rudersdal Kommune. Derfor eksisterer Rudersdal Elitestøtteordning. Ordningen er et samarbejde mellem Rudersdal Kommune og Team Rudersdal. Formålet med samarbejdet er at udvikle potentiale og skabe et udbytterigt netværk mellem idrætten og erhvervslivet.

Om Rudersdal Elitestøtteordning

Rudersdal Kommune har siden 2007 tilbudt støtte til Rudersdal Elitemiljøer via Rudersdal Elitestøtteordning i et samarbejde med Erhvervsforeningen Team Rudersdal. Med afsæt i en årlig samarbejdsaftale mellem Rudersdal Kommune og Team Rudersdal revideres samarbejdet løbende af en nedsat styregruppe (se nærmere nedenfor). Hvert år drøfter styregruppen, nye indsatsområder og fælles samordning af Rudersdal Elitestøtteordning.

Det er hensigten at videreudvikle forankringen af elitemiljøer i Rudersdal Kommune ved at højne koordinationen, fagligheden og det langsigtede aspekt i udviklingen af eliteidræt. 

I 2018 og i 2019 er der på budgettet årligt afsat  268.270 kr. Derudover er der afsat yderligere 100.000 kr. til elitestøtteordningen. De 100.000 kr. årligt udmøntes via samarbejdsaftalen for 2018 og 2019 således, at hvert yderligere bidrag fra Team Rudersdal udløser et tilsvarende beløb fra kommunen til den samlede pulje efter et ”krone til krone”-princip.
 
Det samlede beløb til elitestøtte i 2019 er på i alt 355.000 kr., som er fordelt på 130.000 kr. fra Team Rudersdal og 225.000 kr. fra Rudersdal Kommune.
 
Du kan læse  mere her:

 

Team Rudersdal logo
Kender du?

Team Rudersdal

Team Rudersdal er et stærkt og dynamisk erhvervs- og forretningsmæssigt netværk bestående af en række erhvervsvirksomheder og institutioner med tilknytning til Rudersdal kommune.

Udover at styrke medlemmernes forretningsmæssige netværk, yder Team Rudersdal økonomisk støtte til konkrete eliteidrætsprojekter eller udøvere med henblik på at fremme såvel udviklingsmuligheder som resultater.

Team Rudersdal indgår sammen med Rudersdal Kommune i Rudersdal Elitestøtteordning.
 

Få mere at vide om Team Rudersdal

Du kan læse mere om erhvervsforeningen i deres egen folder her:

Se også Team Rudersdals hjemmeside: 
www.team-rudersdal.com

Rudersdal Elitestøtteordning - modtagere af støttemidler relateret til støtteområde 1.
Fælles støtte til eliteidrætten

Sådan fordeles Rudersdal Elitestøtte

Der gives støtte indenfor to områder:
1. National elite inden for senior og ungdom (DM) og international elite for senior (EM,VM og OL) og ungdom (EM og VM). Støtte gives primært til seniorudøvere (fra 18 år)
2. Talentudvikling (primært ungdom, 14-18 år) 

Elitestøtten fordeles af en styregruppe, som består af repræsentanter for Rudersdal Kommune (formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, kulturchefen og foreningskonsulenten), Team Rudersdal (formand), Idrætsrådet (repræsentant) og person(er) med speciel idrætsfaglig viden, som udpeges af styregruppen. Styregruppen bestemmer, om der kan tildeles støtte, og inden for hvilke af de to støtteområder.

Hvert år overrækkes støtten ved et hædringsarrangement for støttemodtagere arrangeret af Team Rudersdal og Rudersdal Kommune. 

Støttemodtagere i 2019

I år modtog i alt 10 foreninger og klubber Rudersdal Elitestøttemidler:

På støtteområde 1 blev der i alt fordelt 285.000 kr.:

Holte IF Volleyball              65.000 kr.

Sigma SWIM                      65.000 kr.

Birkerød Squashklub          60.000 kr.

Søllerød Gold Diggers        50.000 kr.

Birkerød Tennisklub           45.000 kr.

På støtteområde 2 blev der i alt fordelt 70.000 kr.:

Holte Mountainbike Klub    20.000 kr.

Yachtklubben Furesøen      20.000 kr.

Holte Roklub                        10.000 kr.

Søllerød Golfklub               10.000 kr.

Ok Øst Birkerød                  10.000 kr.

Indsatsområder 2019

For 2019 har styregruppen aftalt følgende indsatsområder vedr. Rudersdal Elitestøtteordning:

Indsatsområder

Kompetenceløft
Rekruttering af erhvervsvirksomheder til Team Rudersdal
Elitestøttenetværk
Kommende temaer

Tidsplan

Sådan er processen

December 2018
Januar 2019
Februar 2019
Marts 2019
Maj
September
Oktober/november

Kontakt

Ved spørgsmål eller interesse vedr. Rudersdal Elitestøtteordning kan
Foreningskonsulent Bo Eriksen i Kulturområdet kontaktes:

Tlf. 72 68 56 17

Mail boe@rudersdal.dk 

eller kultur@rudersdal.dk

Søg om elitestøtte

Kulturområdet kontakter hvert år foregående års modtagere af elitestøtte i god tid inden ansøgningsfristen og gør dem opmærksom på muligheden for at søge elitestøtte igen. Ansøgningsfristen er én gang om året i januar.

Foreninger, der ønsker at ansøge om elitestøtte skal lave en samlet ansøgning. Der søges digitalt og ansøgningsskemaet synliggøres i december måned 2019.

 

Torsdag den 9. maj blev elitestøtten for 2019 uddelt. Se ovenfor.

Læs om hvilke krav, der blev stillet til elitestøttemodtagere i 2019:

Krav til Rudersdal Elitestøtte 2019

Elitestøtten giver resultater

For elitemiljøerne i Rudersdal har det at modtage støtte til eliteidrætten stor betydning for betingelserne for at opnå resultater.

Formand Flemming Petersen fra Birkerød Squashklub, som er nykårede danmarksmestre, fortæller:

"Elitestøtten fra Rudersdal Kommune og Team Rudersdal er altafgørende for de flotte sportslige resultater i squashklubben. Det kræver god økonomi at udvikle elitespillere. Rudersdals nye samarbejde mellem Eliteklubberne er en gevinst."

Karen Bonnesen fra Holte IF Volleyball, som også er nykårede danmarksmestre, supplerer:

"For Holte IF Volleyball betyder støtten, at vi kan fortsætte vores elitearbejde på så højt niveau som muligt. Støtten er uundværlig i vores daglige arbejde med at træne og udvikle vores spillere, således at vi kan prøve at opnå de bedst mulige resultater både nationalt og internationalt. Et mål vi med stor glæde og stolthed nåede i år med det netop vundne Danmarksmesterskab."