Anmeld rotter

Det er afgørende, at borgere, kommune og forsyningsselskab arbejder sammen om at bekæmpe rotterne - vi har et fælles ansvar.

Som kommune er vi meget opmærksomme på forebyggelse og bekæmpelse af rotter, men som borger har du også en forpligtelse til at rottesikre din bolig.

Hvis du ser rotter eller spor efter rotter, skal du anmelde det. Så får vi og rottebekæmperen besked.

VIGTIGT: Pga. overgang til nyt system kan man pt. risikere længere ekspeditionstid.

Anmeld rotter

Vi bekæmper rotter - sammen

Sådan skal du sikre din bolig mod rotter
Rotte - eller bare en mus?
Det sker der, når du har anmeldt en udendørs rotte
Det sker der, når du har anmeldt en indendørs rotte i beboelsen
Mistanke om brud i din kloak
Sådan bekæmper Rudersdal Kommune rotter
Kommunens tiltag i perioden 2016-2018

Dine data - oplysningspligt

Du skal være opmærksom på, at når du bruger vores hjemmeside til at anmelde  rotter, sender du samtidig data til os. Vi skal bruge disse data for at kunne hjælpe dig og er derfor nødt til at behandle og opbevare dem.

Sådan behandler vi dine data

Formål og lovgrundlag
Kategorier af personoplysninger
Modtagere af dine personoplysninger
Overførsel til tredjelande
Opbevaring af dine personoplysninger

Dine rettigheder

Generelt om dine rettigheder
Ret til indsigt
Ret til berigtigelse
Ret til sletning
Ret til indsigelse
Ret til begrænsning
Ret til at klage

Information om dataansvar

Den dataansvarlige
Databeskyttelsesrådgiver
Anmeld rotter

Digital handlingsplan

Bemærk: Den digitale handlingsplan er opdateret december 2018 i henhold til ny bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Den digitale handlingsplan

Mål, tiltag og succeskriterier
Status på rottehandlingsplan 2013-2015
Om den kommunale rottebekæmpelse

Mere information

Mere om rotter, forebyggelse og bekæmpelse

Oftest stillede spørgsmål om rottebekæmpelse (Naturstyrelsen)

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Naturstyrelsen)

rotteangreb.dk (ni kommuners fælles infoside)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Retsinformation)

Sådan renser du husets nedløbsbrønde (YouTube)