Anmeld rotter

Det er afgørende, at borgere, kommune og forsyningsselskab arbejder sammen om at bekæmpe rotterne - vi har et fælles ansvar.

Som kommune er vi meget opmærksomme på forebyggelse og bekæmpelse af rotter, men som borger har du også en forpligtelse til at rottesikre din bolig.

Hvis du ser rotter eller spor efter rotter, skal du anmelde det. Så får vi og rottebekæmperen besked.

Anmeld rotter

Vi bekæmper rotter - sammen

Sådan skal du sikre din bolig mod rotter
Rotte - eller bare en mus?
Det sker der, når du har anmeldt en udendørs rotte
Det sker der, når du har anmeldt en indendørs rotte
Mistanke om brud i din kloak
Sådan bekæmper Rudersdal Kommune rotter
Kommunens tiltag i perioden 2016-2018

Den digitale handlingsplan

Mål, tiltag og succeskriterier
Status på rottehandlingsplan 2013-2015
Om den kommunale rottebekæmpelse

 

Mere information

Mere om rotter, forebyggelse og bekæmpelse

Oftest stillede spørgsmål om rottebekæmpelse (Naturstyrelsen)

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Naturstyrelsen)

rotteangreb.dk (ni kommuners fælles infoside)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Retsinformation)

Sådan renser du husets nedløbsbrønde (YouTube)