Anmeld rotter

Hvis du ser rotter eller spor efter rotter, skal du anmelde det. Så får vi og rottebekæmperen besked.

Anmeld rotter

Om rottebekæmpelse

Det sker der, når du har anmeldt en udendørs rotte
Det sker der, når du har anmeldt en indendørs rotte
Skema til færdigmelding af kloakarbejde
Hvordan kender jeg forskel på mus og rotter?
Hvordan forebygger jeg?
Fuglefodring og rotter
Ofte stillede spørgsmål

Mere information

Rottehandlingsplan

Se Rudersdal Kommunes handlingsplan for bekæmpelse af rotter.

Rottehandlingsplan

Mere om rotter, forebyggelse og bekæmpelse

Brug Naturstyrelsens hjemmeside for mere info om rotter og rottebekæmpelse.

Oftest stillede spørgsmål om rottebekæmpelse (Naturstyrelsen)

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Naturstyrelsen)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Retsinformation)