Anmeld rotter

Det er afgørende, at borgere, kommune og forsyningsselskab arbejder sammen om at bekæmpe rotterne - vi har et fælles ansvar.

Som kommune er vi meget opmærksomme på forebyggelse og bekæmpelse af rotter, men som borger har du også en forpligtelse til at rottesikre din bolig.

Hvis du ser rotter eller spor efter rotter, skal du anmelde det. Så får vi og rottebekæmperen besked.

VIGTIGT: Pga. overgang til nyt system kan man risikere længere ekspeditionstid.

Anmeld rotter

Vi bekæmper rotter - sammen

Sådan skal du sikre din bolig mod rotter
Rotte - eller bare en mus?
Det sker der, når du har anmeldt en udendørs rotte
Det sker der, når du har anmeldt en indendørs rotte i beboelsen
Mistanke om brud i din kloak
Sådan bekæmper Rudersdal Kommune rotter
Kommunens tiltag i perioden 2019-2021

Dine data - oplysningspligt

Du skal være opmærksom på, at når du bruger vores hjemmeside til at anmelde  rotter, sender du samtidig data til os. Vi skal bruge disse data for at kunne hjælpe dig og er derfor nødt til at behandle og opbevare dem.

Sådan behandler vi dine data

Formål og lovgrundlag
Kategorier af personoplysninger
Modtagere af dine personoplysninger
Overførsel til tredjelande
Opbevaring af dine personoplysninger

Dine rettigheder

Generelt om dine rettigheder
Ret til indsigt
Ret til berigtigelse
Ret til sletning
Ret til indsigelse
Ret til begrænsning
Ret til at klage

Information om dataansvar

Den dataansvarlige
Databeskyttelsesrådgiver
Anmeld rotter

Rottehandlingsplan 2019-2021

Rudersdal Kommune har i henhold til "Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter" udarbejdet denne handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kommunen. Handlingsplanen afløser kommunens tidligere rottehandlingsplan. 

Med rottehandlingsplanen ønsker Rudersdal Kommune – i tråd med bekendtgørelsens formål – at sikre en effektiv bekæmpelse af rotter i kommunen med særligt fokus på en øget indsats for forebyggelse af rotter.

Handlingsplanen indeholder overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen, tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen, målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen samt konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af de beskrevne mål. Du kan se en nærmere beskrivelse af de konkrete tiltag i afsnittet ”En effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter”.

Rottehandlingsplan

Overordnet mål og delmål
Årsagerne til rotteproblemer
Rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune
Privat rottebekæmpelse
Status på rottehandlingsplan 2016-2018

Mere information

Mere om rotter, forebyggelse og bekæmpelse

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Naturstyrelsen)

rotteangreb.dk (ni kommuners fælles infoside)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Retsinformation)

Sådan renser du husets nedløbsbrønde (YouTube)