Spring til indhold

Anmeld rotter

Det er afgørende, at borgere, kommune og forsyningsselskab arbejder sammen om at bekæmpe rotterne - vi har et fælles ansvar.

Som kommune er vi meget opmærksomme på at forebygge og bekæmpe rotter, men som borger har du også en forpligtelse til at rottesikre din bolig.

Hvis du ser rotter eller spor efter rotter, skal du anmelde det. Så får vi og rottebekæmperen besked.

Anmeld rotter

Vi bekæmper rotter - sammen

Sådan skal du sikre din bolig mod rotter

Rotte - eller bare en mus?

Det sker der, når du har anmeldt en udendørs rotte

Det sker der, når du har anmeldt en indendørs rotte i beboelsen

Mistanke om brud i din kloak

Sådan bekæmper Rudersdal Kommune rotter

Kommunens tiltag i perioden 2019-2021

Rottehandlingsplan 2019-2021

Rudersdal Kommune har i henhold til "Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter" udarbejdet denne handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kommunen. Handlingsplanen afløser kommunens tidligere rottehandlingsplan. 

Med rottehandlingsplanen ønsker Rudersdal Kommune – i tråd med bekendtgørelsens formål – at sikre en effektiv bekæmpelse af rotter i kommunen med særligt fokus på en øget indsats for forebyggelse af rotter.

Handlingsplanen indeholder overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen, tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen, målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen samt konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af de beskrevne mål. Du kan se en nærmere beskrivelse af de konkrete tiltag i afsnittet ”En effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter”.

Rottehandlingsplan

Overordnet mål og delmål

Årsagerne til rotteproblemer

En effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune

Privat rottebekæmpelse

Status på rottehandlingsplan 2016-2018

Mere information