Rehabiliteringscenter Hegnsgården

Alléen 7
2850 Nærum
Tlf: 46 11 51 20
Leders navn: Pernille Bidsted Andersen

Rehabiliteringscenter Hegnsgården

Rehabiliteringscenter Hegnsgården ligger i Nærum op til en park og en lille sø. Vi yder rehabilitering til den enkelte borger med respekt for individuelle behov.

På Hegnsgården har vi også et plejecenter og et produktionskøkken, som laver mad til beboerne på Hegnsgården. Køkkenet leverer også mad ud af huset til andre institutioner i Ældreområdet.

 

Vigtig information, til alle besøgende

Der er ved lov indført restriktioner for pårørende besøg på plejecentre og botilbud.

Det betyder, at man som pårørende skal overveje at udskyde sit besøg og i stedet ringe, bruge Facetime eller lignende.

Vi er gerne behjælpelige i den udstrækning det kan lade sig gøre.

 

Hvis besøget ikke kan udsættes, bør varigheden af besøget afkortes, ligesom besøget skal ske i borgerens egen bolig og ikke i plejecenterets eller botilbudets fællesområde.

Som pårørende skal man samtidig være omhyggelig med håndhygiejne og undgå fysisk kontakt.

Vi henstiller til, at man ikke tager borgere, der er indlagt eller bor på Hegnsgården ud på ture, besøg eller lignende.

Hvis man har været i et risikoområde, iht Udenrigsministeriets anbefalinger, må man ikke komme på Hegnsgården i 2 uger derefter.

Hvis du er i tvivl kan du enten kontakte Myndighedernes Corona-Hotline på 7020 0233, eller Centerleder Pernille Bidsted Andersen på 7268 5121

Kontakt til Hegnsgården

Hvordan får jeg kontakt med Rehabiliteringscenter Hegnsgården?

Døgnrehabilitering

Værelserne
Huskeliste
Døgnrytme under mit ophold
Planmøder og opfølgningsmøder
Økonomi
Ind- og udflytning

Praktiske oplysninger under mit ophold

Hvor længe varer mit forløb?
Afslutning af forløbet
Samarbejde med familie og venner

Om Hegnsgården

Ældre- og Værdighedspolitik og Borgerdialogpolitik
Mad- og måltidspolitik
Virksomhedsplan
Tilsyn

Om organisationen

Medarbejderne på Rehabiliteringscenter Hegnsgården