Spring til indhold

Regnvand på egen grund

Hvis du ønsker at nedsive dit regnvand på egen grund i stedet for at lede det til kloak, skal du ansøge Rudersdal Kommune om en nedsivningstilladelse.

Ansøg gennem Byg og Miljø (login med NemID).

Ansøg om tilladelse til nedsivning

Du kan finde mere information om regler for nedsivning af regnvand i Rudersdal Kommunes digitale spildevandsplan:

Spildevandsplan 2017

Sådan nedsiver du regnvand på egen grund

Sådan kan du få tilladelse til at nedsive regnvand

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Sådan beregner du størrelsen på dit anlæg

Dispensation fra krav om nedsivning

Delvis tilbagebetaling af udgift til fælleskloak

Når du har fået tilladelse

Hvis du ikke kan nedsive

Har du spørgsmål?

Klimatilpasningsplan

Rudersdal Kommunes klimatilpasningsplan

Den konkrete udmøntning af kommunens forpligtelser på klimaområdet er klimatilpasningsplanen, der blev vedtaget i 2014.

Den nævner bl.a. fem områder, der er vurderet som særligt kritiske, og som er udvalgt på baggrund af en lang række kriterier:

  1. Trørød - vejprojekt
  2. Holte
  3. Bistrup
  4. Birkerød Erhvervsby
  5. Høsterkøb

 

Inspiration til regnhaver

Herunder finder du link til et par nyttige pjecer.

Den første, som er produceret af Orbicon for Rudersdal Kommune, fortæller om de forskellige muligheder for nedsivning og opsamling af regnvand.

Den anden giver inspiration til, hvordan en regnhave kan tage sig ud. Eksemplerne er bl.a. hentet fra Middelfart.

Pjece om muligheder for at håndtere regnvandet

Inspiration til regnhaver