Regnvand på egen grund

Det er godt for miljøet, og der er også en lille økonomisk gulerod til dig, hvis du ønsker, at din del af regnvandet ikke skal løbe i kloakken, men kan sive ned på din grund.

Det kræver en tilladelse fra Ruderdal Kommune. Når du har den, kan du søge om at få tilbagebetalt en del af det beløb, du betaler for at være tilsluttet det offentlige kloaknet, hvis du nedsiver alt regnvandet på din grund.

En forudsætning er, at din ejendom ligger i et fælleskloakeret område, og du kan håndtere alt tag- og overfladevand (fx regnvand fra dit tag) på egen grund.

Ansøg gennem Byg og Miljø (login med NemID).

Ansøg om tilladelse til nedsivning

Sådan nedsiver du regnvand på egen grund

Sådan kan du få tilladelse til at nedsive regnvand
Hvornår får jeg svar på min ansøgning?
Sådan beregner du størrelsen på dit anlæg
Dispensation fra krav om nedsivning
Delvis tilbagebetaling af udgift til fælleskloak
Når du har fået tilladelse
Hvis du ikke kan nedsive
Har du spørgsmål?

Rudersdal Kommunes klimatilpasningsplan

Den konkrete udmøntning af kommunens forpligtelser på klimaområdet er klimatilpasningsplanen, der blev vedtaget i 2014.

Den nævner bl.a. fem områder, der er vurderet som særligt kritiske, og som er udvalgt på baggrund af en lang række kriterier:

  1. Trørød - vejprojekt
  2. Holte
  3. Bistrup
  4. Birkerød Erhvervsby
  5. Høsterkøb

 

inspiration til regnhaver

Herunder finder du link til et par nyttige pjecer.

Den første, som er produceret af Orbicon for Rudersdal Kommune, fortæller om de forskellige muligheder for nedsivning og opsamling af regnvand.

Den anden giver inspiration til, hvordan en regnhave kan tage sig ud. Eksemplerne er bl.a. hentet fra Middelfart.

Pjece om muligheder for at håndtere regnvandet

Inspiration til regnhaver