Regnvand på egen grund

Det er godt for miljøet, og der er også en lille økonomisk gulerod til dig, hvis du ønsker, at din del af regnvandet ikke skal løbe i kloakken, men kan sive ned på din grund.

Det kræver en tilladelse fra Ruderdal Kommune. Når du har den, kan du søge om at få tilbagebetalt en del af det beløb, du betaler for at være tilsluttet det offentlige kloaknet, hvis du nedsiver alt regnvandet på din grund.

En forudsætning er, at din ejendom ligger i et fælleskloakeret område, og du kan håndtere alt tag- og overfladevand (fx regnvand fra dit tag) på egen grund.

Ansøg gennem Byg og Miljø (login med NemID).

Ansøg om tilladelse til nedsivning

Sådan nedsiver du regnvand på egen grund

Sådan kan du få tilladelse til at nedsive regnvand
Hvornår får jeg svar på min ansøgning?
Sådan beregner du størrelsen på dit anlæg
Dispensation fra krav om nedsivning
Delvis tilbagebetaling af udgift til fælleskloak
Har du spørgsmål?

Mere information

Rudersdal Kommunes klimatilpasningsplan

Den konkrete udmøntning af kommunens forpligtelser på klimaområdet er klimatilpasningsplanen, der blev vedtaget i 2014.

Den nævner bl.a. fem områder, der er vurderet som særligt kritiske, og som er udvalgt på baggrund af en lang række kriterier:

  1. Trørød - vejprojekt
  2. Holte
  3. Bistrup
  4. Birkerød Erhvervsby
  5. Høsterkøb