Spring til indhold

Ravneholm Skovbørnehave

Vangeboled 3
2840 Holte
Tlf. 45 80 80 51

Konstitueret daglig leder Rikke Lykke Unger-Downing
Tlf. 45 80 80 51
riun@rudersdal.dk

Områdeinstitution Holte
Områdeleder Vibeke Kiær Sønderbæk
Tlf. 72 68 43 18
vks@rudersdal.dk

Ravneholm Skovbørnehave

- I Områdeinstitution Holte

Ravneholm i Holte er en skovbørnehave, som daglig færdes i Ravnholm Skoven. I skoven finder vi ro og vækst til både krop og sjæl. Vores sanser og kreativitet skærpes i det levende, æstetiske og foranderlige rum, og pladsen og den friske luft giver os overskud til leg, læring og til hinanden.

Om børnehaven

Åbningstider

Lukkedage

Besøg os

Frokostordning

Førstehjælp

Forældretilfredshed

Pædagogisk profil

Pædagogisk læreplan

Vi bruger vurderingsværktøjet Hjernen & Hjertet

Områdeinstitution Holte

Hvad er en områdeinstitution

Forældretilfredshed i områdeinstitutionen

Bestyrelsen

Kontakt områdelederen

BørneRuden

Hvad er BørneRuden?

Hvordan logger jeg på BørneRuden?

Har jeg adgang til BørneRuden?

Brug for hjælp til BørneRuden?

Tilsyn

Pædagogisk tilsyn

Hygiejnetilsyn

Legepladstilsyn

Nøgletal

Børnetal

Sygefravær

Personaleomsætning og fordelingstal

Takster og opskrivning

Book en plads

Optagelsesregler

Takster for daginstitutioner

Fripladstilskud