Private institutioner

Hvis du ikke ønsker at gøre brug af de kommunale eller selvejende daginstitutioner, kan du melde dit barn ind i en privat daginstitution. Du kan også søge om at oprette en privat daginstitution. 

Vær opmærksom på, at førskolebørn i en daginstitution, som skal i privatskole i perioden fra 1. maj til 1. august, udelukkende får tilskud svarende til den kommunale SFO-takst.

Det er muligt at søge om deltidsplads eller fleksibel pasning i private daginstitutioner. Læs mere her:

Tilskud og krav til privat pasning og private passere

Hvis du ønsker en plads i en privat institution, skal du kontakte institutionen direkte.

 

Oversigt over private daginstitutioner

Børnehuset Gøngehesten
Børnehaven Rønnebærhuset
Midgård
Vængebo

Opret en privat daginstitution

Ansøg om oprettelse
Krav til private institutioner
Økonomisk tilskud til private institutioner