Spring til indhold

Private fællesveje

Hvis du og andre grundejere har vej-ret til en privat fællesvej, har I ansvaret for driften af vejen. Du kan læse mere om vej-ret i kommunens vinterregulativ, se herunder.

Ansvaret gælder også i de tilfælde, hvor en ekstern entreprenør står for vedligeholdelsen af vejen. Vedligeholdelse omfatter også vintertjeneste.

Præsentation fra infomøder om mulighed for nye aftaler

Fra slutningen af året kan beboere på private fællesveje få fjernet sne og saltet som del i en kommunal serviceordning. En lovændring har banet vejen for, at private firmaer dels kan stå for snerydning og glatførebekæmpelse, dels fejning langs kantsten.

Med en ændring i privatvejsloven er det fra 2022 igen blevet muligt for kommunerne at tilbyde aftaler om snerydning og glatførebekæmpelse på private fællesveje. Vejlaug og grundejerforeninger er netop blevet orienteret om de nye muligheder på to infomøder.

Præsentation fra møder 20. og 23. februar 2023

Generel orientering om muligheden for nye aftaler

Spørgsmål og svar fra infomøderne

Ansvar, vej-ret, vejlaug m.v.