Prisuddeling

Det er en tradition i Rudersdal Kommune at anerkende og hædre ildsjæle, frivillige og aktive i kultur- og fritidslivet.

Rudersdal Kommune afholder to arrangementer i årets løb, hvor ildsjæle, frivillige og aktive i forenings- og fritidslivet hyldes og forskellige priser uddeles.    

Idrætsfest

I januar afholdes Idrætsfesten, hvor idrætsudøvere, der har opnået resultater inden for deres sportsgren på landsplan eller internationalt, enten som del af et holdfællesskab eller som individuel udøver, fejres ved et arrangement på Kulturcenter Mariehøj. Arrangementet er inddelt i et ungearrangement og et voksenarrangement.

I 2019 afholdes begge arrangementer d. 25. januar på Kulturcenter Mariehøj.

Download fællesfoto af voksne mestre fra 2017 her (Idrætsfesten 2018)​

Download fællesfoto af ungdomsmestre fra 2017 her (Idrætsfesten 2018)​

 

Fest for Frivilligheden

Fest for Frivilligheden løber af stablen om efteråret og er tænkt som et klap på skulderen til de mange frivillige i Rudersdal, der gør et stort stykke arbejde. Ud over at være en anerkendelse er Festen for Frivillighed også tænkt som en netværksmulighed. Ved festen uddeles Frivilligprisen, Kulturprisen, Talentprisen og Ungdomslederprisen. 

 

Uddeling af Talentprisen 2016
Et stjerneskud

Talentpris

Prisen gives som en anerkendelse af og en opmuntring til et ungt talent under 18 år inden for Kulturområdet. Folkeoplysningsudvalget vælger prismodtageren ud fra begrundede indstillinger.

Modtageren af Talentprisen udvælges inden for kategorierne: Idræt, Science, Kunst & Kultur. 

Rudersdal Kommune har uddelt Talentprisen siden 2007. I 2016 gik prisen til Alma Moldt Rasmussen, der er elev hos Rudersdal Billedskole (billedet). I 2017 gik prisen til Eva Sandersen fra Gangnam Sportstaekwondo Virum. I 2018 gik prisen til Ayumi Rie Mayer og Olivia Rygaard-Hjalsted i kategorien Science.

Prisuddeling Frivilligfest 2016
UNG OG ENGAGERET LEDER

Ungdomslederpris

Prisen uddeles til en ung frivillig ungdomsleder, der har ydet en særlig ledelsesmæssig indsats i Rudersdal Kommune inden for det organiserede forenings- og kulturliv. Ungdomslederprisen er fælles for alle foreningstyper. Hver forening kan kun indstille én ungdomsleder til prisen.

Folkeoplysningsudvalget beslutter, hvem der skal modtage Ungdomslederprisen, på baggrund af indstillinger fra en jury med repræsentanter fra paraplyorganisationerne (BUS Rudersdal, Rudersdal Idrætsråd, Rudersdal Kulturparaply og Frivilligcenter Rudersdal).

Ungdomslederprisen uddeles ved Fest for Frivilligheden på Frivillig Fredag og erstatter de tidligere Idrætslederpriser og Ungdomslederpriser.

I 2018 gik prisen til Uffe Kemnitz, der er træner i FC Holte.

Christine Pryn Kulturprisen 2016
En kulturel indsats

Kulturpris

Kulturprisen gives til en person, som har ydet en særlig kulturel indsats i kommunen, enten som arrangør eller udøver, eller til en leder inden for det frivillige kulturarbejde for børn og unge. 

Kultur- og Fritidsudvalget træffer afgørelse om uddelingen på baggrund af begrundede indstillinger fra Rudersdal Kulturparaply.

Prisen har eksisteret siden 2007. I 2016 gik Kulturprisen til Christine Pryn, Rudersdal Sommerkoncerter (billedet). I 2017 gik prisen til Benjamin Graham og i 2018 gik prisen til Anita Mikkelsen, der er formand for Historisk Topografisk Selskab for Søllerødegnen.

Modtagerne af Frivilligprisen 2016 styregruppen i Juleaftengruppen, Werner Wittekind, Finn Iversen, Helle Darum og Margit Albertus
Et skulderklap

Frivilligpris

Prisen er et skulderklap for den ekstraordinære frivillige indsats og gives til en, der har gjort en forskel.

Frivilligprisen uddeles én gang om året og er et skulderklap til prismodtageren for en ekstraordinær frivillig indsats; en indsats, der skaber livskvalitet for dem indsatsen er rettet imod, men også de frivillige selv. 

Alle kan være med til at indstille en frivillig indsats, og det kan være frivillige indsatser indenfor alle typer af foreningsarbejde som idræt, spejder, frivilligt socialt arbejde, individuelle og selvorganiserede frivillighed og det kulturelle område.

Prisen har eksisteret siden 2015. I 2016 modtog Juleaftengruppen (billedet) prisen og i 2017 gik Frivilligprisen til Forældreforeningen Rudersdal. I 2018 var det Hanne Bruun fra Kultur- og lektiecafeen, der modtog prisen.