Hædring og priser

Det er en tradition i Rudersdal Kommune at anerkende og hædre ildsjæle, frivillige og aktive i kultur- og fritidslivet.

Rudersdal Kommune afholder to arrangementer i årets løb, hvor ildsjæle, frivillige og aktive i forenings- og fritidslivet hyldes og forskellige priser uddeles.    

Idrætsfest og Idrætsgalla

I januar afholdes Idrætsfesten, hvor idrætsudøvere, der har opnået resultater inden for deres sportsgren på landsplan eller internationalt, enten som del af et holdfællesskab eller som individuel udøver, fejres ved et arrangement på Kulturcenter Mariehøj. Arrangementet er inddelt i et børn- og ungearrangement (Idrætsgalla) og et voksenarrangement (Idrætsfest). Ved begge arrangementer uddeler borgmesteren diplomer og gavekort til mestrene. Derudover er der et let traktement samt underholdning og et oplæg med relation til sportsverdenen. 

I 2020 afholdtes Idrætsfesten for både ungdomsmestre (eftermiddag) og voksne mestre (aften) fredag den 17. januar på Kulturcenter Mariehøj.

Download fællesfoto af voksne mestre fra 2019 her (Idrætsfesten 2020​

Download fællesfoto af ungdomsmestre fra 2019 her (Idrætsgalla 2020)​

Vil du se flere billeder fra arrangementerne, så klik på dette link:

Idrættens mestre i festlig fejring​

Frivilligfesten

Frivilligfesten løber af stablen om efteråret og er tænkt som et klap på skulderen til de mange frivillige i Rudersdal, der gør et stort stykke arbejde. Udover at være en anerkendelse er Frivilligfesten også tænkt som en netværksmulighed. Ved festen uddeles Frivilligprisen, Kulturprisen, Talentprisen og Ungdomslederprisen. Der kan indstilles til disse priser hvert forår - hold øje med denne side.

I båndet nedenfor ses fotos fra Frivilligfesten 2019 på Kulturcenter Mariehøj (klik på billederne for at forstørre).

 

Kulturområdets priser 2020

Indstil nu!

Kender du nogen, der fortjener en ekstra anerkendelse? Det er nu blevet tid til at indstille til kulturområdets priser, som oplistet nedenfor. Hver prismodtager får, udover æren, et diplom, en buket blomster og et værk af Årets Kunstner. Dog modtager Talentprisvinderen i stedet for et værk af Årets Kunstner en statuette samt 3.000 kr..

Priserne vil blive overrakt af borgmester Jens Ive ved Fest for Frivilligheden på Frivillig Fredag den 25. september 2020, såfremt den kan afholdes.

Uddeling af Talentprisen 2016
Et stjerneskud

Talentpris

Talentprisen gives årligt som en anerkendelse af og en opmuntring til et ungt talent under 18 år, bosiddende i Rudersdal Kommune. For at kunne modtage Rudersdal Kommunes Talentpris skal modtageren være udøver inden for en af de 3 kategorier:

  • Idræt 
  • Science (innovation, uddannelse, forskning o.lign.) 
  • Kunst og Kultur (musik, teater, dans og billedkunst).

Alle indstillinger fremsendes til en nedsat jury, som blandt de indkomne forslag indstiller én kandidat fra hver af de tre ovenstående kategorier. Juryen består af respektive fagkonsulenter fra Rudersdal Kommune. På baggrund af juryens indstilling vil Folkeoplysningsudvalget træffe den endelige beslutning om, hvem der skal modtage Talentprisen.

Rudersdal Kommune har uddelt Talentprisen siden 2007. I 2016 gik prisen til Alma Moldt Rasmussen, der er elev hos Rudersdal Billedskole (billedet). I 2019 gik prisen til Ulrik Nissen Feldt i kategorien Kunst og Kultur.

Prisuddeling Frivilligfest 2016
UNG OG ENGAGERET LEDER

Ungdomslederpris

Ungdomslederprisen uddeles årligt til en frivillig ungdomsleder, som har ydet en særlig ledelsesmæssig indsats i Rudersdal Kommune inden for det organiserede forenings- og kulturliv. Ungdomslederprisen er fælles for alle foreningstyper.

Alle netværk og bestyrelser for foreninger i kommunen kan indstille en ungdomsleder til prisen. Der kan kun fremsendes én indstilling fra samme forening.

Som udgangspunkt tildeles en Ungdomslederpris målrettet til en ungdomsleder, som yder et ledelsesmæssigt frivilligt bidrag omkring ungdomsarbejde. Såfremt der modtages et kvalificeret forslag, kan der uddeles en Lederpris i stedet. En lederpris dækker et frivilligt ledelsesarbejde, hvor andre end børn og unge understøttes.

Alle indstillinger vil blive fremsendt til den nedsatte jury, der består af Rudersdal Kommunes paraplyorganisationer Rudersdal Idrætsråd, Rudersdal Kulturparaply, Frivilligcenter Rudersdal og BUS, Rudersdal, der er Børne- og Ungdomsorganisationernes samråd for spejderkorps og forbund i Rudersdal kommune.

På baggrund af juryens indstilling vil Folkeoplysningsudvalget træffe den endelige beslutning om, hvem der skal modtage Ungdomslederprisen.

I 2019 gik prisen til Anne Sofie Kvist, der er grundlægger og chefinstruktør i Rudersdal BevægelsesAkademi (RuBA).

Christine Pryn Kulturprisen 2016
En kulturel indsats

Kulturpris

Rudersdal Kommune uddeler hvert år en kulturpris til en person, en forening eller en netværksgruppe, som har ydet en særlig indsats inden for det frivillige kulturarbejde. Det kan både være som arrangør, udøver eller leder. Prisen er en anerkendelse af den ekstraordinære frivillige indsats, som bidrager til et rigt, kvalitativt og alsidigt kulturliv i kommunen.

Alle borgere i Rudersdal kan fremsende deres anbefaling til, hvem der skal modtage prisen. Disse behandles hos Rudersdal Kulturparaply, hvorefter Kultur- og Fritidsudvalget udpeger prismodtageren på baggrund af førnævntes motiverede indstilling.

Prisen har eksisteret siden 2007. I 2016 gik Kulturprisen til Christine Pryn, Rudersdal Sommerkoncerter (billedet). I 2019 gik prisen til Erik Lindgreen, der er tidligere formand for Birkerød Torvedage. 

Modtagerne af Frivilligprisen 2016 styregruppen i Juleaftengruppen, Werner Wittekind, Finn Iversen, Helle Darum og Margit Albertus
Et skulderklap

Frivilligpris

Frivilligprisen uddeles en gang om året til en person, en leder, en forening eller en netværksgruppe, som har ydet en særlig indsats i Rudersdal inden for frivilligt arbejde. Formålet med prisen er at give et skulderklap for den ekstraordinære frivillige indsats, der har gjort en forskel. Alle typer af frivillighed kan komme i spil til Frivilligprisen.

Som borger eller medlem af en frivillig forening eller et netværk, kan du i indstillingsperioden fremsende din anbefaling til den nedsatte jury, som blandt de indkomne forslag indstiller en kandidat prisen. På baggrund af juryens indstilling vil Folkeoplysningsudvalget træffe den endelige beslutning om, hvem der skal modtage Frivilligprisen.

Den nedsatte jury består af repræsentanter fra de forskellige del af det frivillige område i Rudersdal - herunder en repræsentant for Folkeoplysningsudvalget, for det frivillige sociale arbejde, for det kulturelle område, for den selvorganiserede frivillighed samt en repræsentant for de frivillige, der yder en frivillig indsats i kommunalt regi.  

Prisen har eksisteret siden 2015. I 2016 modtog Juleaftengruppen (billedet) prisen og i 2019 gik modtog Markus Omel Højlund prisen for sit arbejde med værestedet 'Loftet'.

Video

Se en video med alle prismodtagerne 2019 på Rudersdal Kommunes hjemmeside for foreninger og frivillige:

Prismodtagerne fortæller​