Spring til indhold

Politikker

Her kan du se kommunens tværgående politikker og politikker inden for de enkelte områder. Politikkerne er vedtaget i kommunalbestyrelsen.

Politikker

Alkoholpolitik

I Rudersdal Kommune har næsten hver tredje voksen et storforbrug eller en afhængighed af alkohol. Med alkoholpolitikken ønsker Rudersdal Kommune at bryde med myter og tabuer, så man tør tage stilling og forholde sig aktivt til alkoholkulturen i egne omgivelser og får mod til at handle på det, man ser og oplever. 

Der sættes bl.a. fokus på at øge opmærksomheden på alkohol som risikofaktor for sundhed og trivsel, på at fremme en holdningsændring til alkohol og på udskyde unges alkoholdebut.

Arkitektur- og Bevaringspolitik

Beskæftigelsespolitik

Biblioteksstrategi

Borgerdialog og politik for inddragelse af borgerne

Bygherrepolitik

Børne- og ungepolitik

Finansiel politik

Frivillighedspolitik

Handicappolitik

Idræts- og motionspolitik

Integrationspolitik

Klima- og energipolitik

Kulturarvspolitik

Kulturpolitik

Kvalitetspolitik for Teknik og Miljø

Opkrævningspolitik

Park- og naturpolitik

Rente- og gebyrpolitik

Sundheds- og forebyggelsespolitik

Trafiksikkerhedspolitik

Udbudspolitik

Ungdomspolitik

Værdighedspolitik