Spring til indhold

Politikker

Her kan du se kommunens tværgående politikker og politikker inden for de enkelte områder. Politikkerne er vedtaget i kommunalbestyrelsen.

Politikker

Alkoholpolitik

Arkitektur- og Bevaringspolitik

Beskæftigelsespolitik

Biblioteksstrategi

Borgerdialog og politik for inddragelse af borgerne

Bygherrepolitik

Børne- og ungepolitik

Finansiel politik

Frivillighedspolitik

Handicappolitik

Idræts- og motionspolitik

Integrationspolitik

Klima- og energipolitik

Kulturarvspolitik

Kulturpolitik

Kvalitetspolitik for Teknik og Miljø

Opkrævningspolitik

Park- og naturpolitik

Rente- og gebyrpolitik

Sundheds- og forebyggelsespolitik

Trafiksikkerhedspolitik

Udbudspolitik

Ungdomspolitik

Værdighedspolitik