Planstrategi 2019 på vej

Hvert fjerde år udarbejder Rudersdal Kommune i samspil med borgerne en planstrategi, som formidler kommunalbestyrelsens mål og strategi for kommunens fortsatte udvikling og sætter rammerne for den fysiske planlægning i kommuneplanen. 

Der er ny planstrategi på vej - Planstrategi 2019 - læs mere om denne herunder. 

Fakta om Planstrategi 2019

Hvad er en planstrategi?
Proces for arbejdet med Planstrategi 2019
Afholdte dialogmøder om Planstrategi 2019