Børnehuset Pilegården

Bregnerødvej 122
3460 Birkerød
Tlf. 46 11 47 85

Daglig leder Charlotte M. K. Møller
Tlf. 46 11 47 90
cmkm@rudersdal.dk

Områdeinstitution Hestkøb
Områdeleder Inge Fabricius
Tlf. 46 11 46 22 / 72 68 46 22
ingf@rudersdal.dk

Børnehuset Pilegården

- I Områdeinstitution Hestkøb

Pilegården i Birkerød er et af kommunens større børnehuse. Vi har store, lyse lokaler renoveret i 2011, en stor legeplads med kuperet terræn og mange legemuligheder. Vores aktive forældreråd og hjælpsomme forældregruppe er vigtige samarbejdspartnere til gavn for børnenes trivsel. Og vi har fokus på, at her skal være plads til at lære og udvikle sig for både børn og voksne.

Om børnehuset

Åbningstider

Lukkedage

Besøg os

Frokostordning

Førstehjælp

Forældretilfredshed

Pædagogisk profil

De styrkede læreplaner

Vi bruger vurderingsværktøjet Hjernen & Hjertet

Områdeinstitution Hestkøb

Hvad er en områdeinstitution

Forældretilfredshed i Område Hestkøb

Bestyrelsen

Kontakt områdelederen

BørneRuden

Hvad er BørneRuden?

Hvordan logger jeg på BørneRuden?

Har jeg adgang til BørneRuden?

Brug for hjælp til BørneRuden?

Tilsyn

Pædagogisk tilsyn

Hygiejnetilsyn

Legepladstilsyn

Nøgletal

Børnetal

Sygefravær

Fordeling mellem pædagoger og medhjælpere og personaleomsætning

Takster og opskrivning

Book en plads

Optagelsesregler

Takster for daginstitutioner

Fripladstilskud