Spring til indhold

Passer du på dig selv, når du passer din syge ægtefælle?

Måske føler du dig stærk og sej, når du passer din syge ægtefælle, eller måske kender du til følelsen af træthed, utryghed, manglende tålmodighed eller følelsen af illoyalitet over for din ægtefælle. Læs om andres erfaringer her og se, hvilke muligheder for hjælp der er.

Følelser af uoverskuelighed, oplevelse af ensomhed, uretfærdighed, måske vrede er meget naturlige følelser, når man er ægtefælle til eller bor sammen med en, som er ramt af kronisk sygdom i en sådan grad, at vedkommende ikke længere kan klare sig selv. Du hjælper og støtter din syge ægtefælle måske i årevis og kommer måske til at glemme også at tage vare på dig selv.

Måske hjælper du med personlig pleje og sørger for mad og drikke og medicin. Eller du følger din ægtefælle til læge eller på hospitalet og holder styr på behandling og aftaler. Måske er det dig, som nu alene må træffe beslutninger vedrørende jeres bolig og økonomi. Måske har du delvis mistet din gode ven og samtalepartner.

Det er en udfordring, som mange par står over for. Ellen, hvis mand i en længere årrække har lidt af Parkinsons sygdom, fortæller:

"Det værste er det store ansvar, man har for sin syge ægtefælle. Man kan ikke være alene et øjeblik, man er PÅ hele tiden”

Ellens mand har gennem de seneste år fået hjælp fra kommunens hjemmehjælpere morgen og aften og kommer ligeledes en dag om ugen på et daghjem. Dette giver ham mulighed for at møde andre, for at træne og for at komme hjem med nye oplevelser. For Ellen er det et lille frirum, hvor hun kan gøre ting, hun har lyst til og får energi af.

Ellen deltager i en pårørende-gruppe, hvor deltagerne får lejlighed til at drøfte deres situation med andre i ”samme båd” og forhåbentligt får nyt overskud til at klare hverdagen. Ellen oplever også at få fif og inspiration fra de andre pårørende i gruppen.

"Der var en periode, hvor der var mange udfordringer med min mand. Jeg følte mig meget stresset og blev svimmel pga. det. Heldigvis blev min mand bevilget et aflastningsophold: Alle kunne se, at jeg var presset – så kom jeg på ferie med vores voksne børn. Det burde være et fast tilbud to gange om året”

Medarbejder i Det Forebyggende Team, Maria, fortæller. 

"Det er min erfaring fra de forebyggende hjemmebesøg, at de par, som vælger at fortælle åbent til familien og omgangskredsen om de udfordringer, de står med, i højere grad modtager tilbud om hjælp på forskellig vis. Andre par, som ikke fortæller om sygdommen, oplever en større grad af isolation fra deres omgangskreds, og de kommer til at stå meget alene med de udfordringer, som sygdommen giver. Jeg vil opfordre til, at man er åben omkring sygdommen og tager imod støtte fra familie og venner
Samtidig vil jeg anbefale, at man er påpasselig med ikke at love hinanden noget om pasning på længere sigt, da man ikke altid ved, hvordan tingene udvikler sig, og hvor mange kræfter, man selv har i fremtiden”.

 

Book en samtale

I dit hjem, med fokus på din situation

Når vi kommer på besøg, lytter vi til dine særlige udfordringer og dilemmaer, og med udgangspunkt i jeres situation kan vi vejlede og gøre opmærksom på støttemuligheder.

Vi vil gerne tale med dig om, hvordan du kan blive ”tanket op” og få plads til at tænke på din trivsel. Vi afsætter en time til samtalen, som foregår under tavshedspligt.

Kontakt

Det Forebyggende Team

forebyggendeteam@rudersdal.dk

46 11 50 70

Hverdage mellem 8.30-9.30

 

 

Du kan få hjælp og støtte

 

Bekymringerne er mange, når man passer sin ægtefælle

Pårørendes sundhed

Undersøgelse lavet af foreningen Pårørende Danmark viser, at:

Udover at de pårørende selv rammes af kroniske sygdomme, svarer næsten halvdelen (45 %), at de føler sig nedtrykte eller er deprimerede. Og flere end en tredjedel lider af søvnproblemer (38 %) eller udvikler stress (36 %) som direkte følge af livet som pårørende.

Pårørende Danmark pressemeddelelse 30. marts 2015.

Marie Lenstrup, formand for foreningen Pårørende i Danmark.

”Vi er vant til at se pårørende som en ressource, der hjælper og støtter. Men alt for mange bliver selv syge af de belastninger, det medfører at være pårørende. Det er intet mindre end en katastrofe, hvis den pårørende selv bukker under og bliver syg af at være pårørende: Hvor der før var én diagnose og én syg, er der nu to – og hvem skal da hjælpe dem begge? Samfundsøkonomisk er det også højst uhensigtsmæssigt, når pårørende bliver så belastede, at de ikke længere kan løfte omsorgsopgaven.”

 

Vil du vide mere?