Spring til indhold

Bestil en beholder til pap

En beholder til pap er rigtig god at have, da mange har meget pap – også i en tid, hvor vi køber ekstra meget på nettet. Samtidig er du med til at øge genanvendelsen af affald.

Det koster ikke ekstra at bestille en beholder til pap. Betalingen for selve beholderen og tømningen af den er indeholdt i affaldstaksten, du betaler over ejendomsskatten. Her kan du finde en oversigt over affaldstaksterne.

Takster for affald

Bemærk: Muligheden er kun relevant for villa eller rækkehus med egne affaldsbeholdere.

Bestil en papbeholder