Klimatilpasning af kloakker i Holte, Dronninggård og Øverød

Kommunalbestyrelsen har netop besluttet, at kloaksystemet i Holte, Dronninggård og Øverød skal klimatilpasses, så der ikke længere løber spildevand til søerne, når det regner. Kloakkerne skal separeres, og grundejerne skal derfor lægge et ekstra rør til regnvand på deres egen grund. Dermed reduceres risikoen for oversvømmelser, og mange års forurening af søerne stoppes.

Novafos er klar med den første områdeplan for renovering og klimatilpasning af spildevandssystemerne i Rudersdal Kommune. Den første plan gælder Holte, Dronninggård og Øverød. Indsatsen i områdeplanen skal blandt andet forbedre miljøtilstanden i Søllerød Sø, Vejlesø og Furesøen.

Området er udfordret af, at det nuværende spildevandssystem har en meget begrænset kapacitet. Analyser har vist, at den eneste realistiske løsning er fuld separering af spildevand og regnvand.

Det betyder, at grundejerne i Holte, Dronninggård og Øverød skal separere vandet på deres egen grund ved at lægge et ekstra rør ud til vejen, så der er ét til spildevand og ét til regnvand.

Gennemsnitspris afhænger af mange forhold

Baseret på erfaringer fra andre kommuner vurderer vi, at dette arbejde i gennemsnit vil koste en parcelhusejer cirka 60.000 kr. og beboere i etageejendomme i gennemsnit 5-10.000 kr. pr. husstand.

Prisen afhænger af mange forhold som fx husets størrelse, beliggenhed, rørenes placering på grunden, rørenes kvalitet etc. Der må fx forventes større udgifter for en palæejendom end for et rækkehus og større udgifter for en koteletgrund end for et hus, der ligger helt ud til vejen.

Der udarbejdes analyser og områdeplaner for den øvrige del af kommunen i 2020, hvor der analyseres for fire afløbsstrategier med henblik på at finde de bedste og billigste løsninger i forhold til miljø og klimatilpasning og forsyningssikkerhed.

Det er sandsynligt, at forskellige spildevandsstrategier vil blive bragt i spil på tværs af kommunen.

Du kan læse meget mere længere nede på siden, og har du spørgsmål eller kommentarer, kan du kontakte os på tom@rudersdal.dk eller ringe til Rudersdal Kommune på 46 11 00 00.

Beslutning i kommunalbestyrelsen 1.4.20

Se indslag i TV 2 Lorry 27. maj 2020

 

Den konkrete betydning for grundejerne

Det skal der konkret ske på den enkeltes grund

Takststigninger vil komme

Tidsfrister for arbejdets udførelse

Mulighed for dispensation

Særlige vilkår for pensionister

Grundejerne har pligt til at tilslutte sig

Andre muligheder for at separere på egen grund

Udtræden af kloakforsyning og tilbagebetaling af tilslutningsbidrag

Foreløbig tidsplan i grove træk

Hvis du vil vide mere om klimatilpasning af kloakkerne

Nedslidte kloakker

Status for kloaksystemet i Rudersdal

Spildevandsplanlægning

Strategier for klimatilpasning af kloakkerne

Områdeplan for Holte, Dronninggård og Øverød

Rensning af regnvand

Højtstående grundvand

Betydningen for Søllerød Sø, Vejlesø og Furesø

Derfor er vi nødt til at separatkloakere i Holte-området

Problemer ved opgradering af fællessystemet

Lukkede bassiner

Lokal rensning af overløbsvand

Søerne har brug for rent vand