Om Dagtilbudsområdet

Her kan du læse om Dagtilbudsområdets arbejde i Rudersdal Kommune.

Institutionerne i Dagtilbudsområdet er inddelt i en områdestruktur, som består af 4 kommunale områdeinstitutioner. Hertil kommer den selvejende områdeinstitution Ruderen og seks selvejende daginstitutioner.

Find en institution

 

Mål og rammer for områdets arbejde

Dagtilbudsområdets opgaver
Mål og rammer for det pædagogiske sprogarbejde
Arbejdet med dialogvurderinger i børnehusene

Udvikling og kvalitetssikring i Dagtilbudsområdet

Kvalitetsrapport
Udviklingsplan
Tilsyn i børnehuse og dagpleje

Dagtilbudsområdets vision for de fysiske rammer

Vision
Masterplan og revision

DAGTILBUDSLOVEN​

Dagtilbudsloven sætter de overordnede rammer for dagtilbudsområdet.

DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN​

Den styrkede pædagogiske læreplan bidrager til en fælles forståelse af det pædagogiske værdigrundlag i dagtilbud og skaber en fælles retning for det pædagogiske arbejde.

BØRNE- OG UNGEPOLITIK​

Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier på området.