Ny skolestruktur

Følg med i arbejdet for en styrket skolestruktur og bedre udskoling i Rudersdal.

I efteråret 2018 blev der nedsat et bredt sammensat opgaveudvalg, der skulle komme med anbefalinger til en styrket skolestruktur og bedre udskoling. Udvalget består blandt andet af 3 elever, 12 skolebestyrelsesformænd, skoleledere og lærerrepræsentanter.  Den 26. marts 2019 afleverede  opgaveudvalget 10 anbefalinger til en styrket skolestruktur og bedre udskoling i Rudersdal til kommunalbestyrelsen.

Læs Skolestrukturudvalgets 10 anbefalinger her.

Hør fire af medlemmerne fra Skolestrukturudvalget udtale sig om arbejdet i udvalget, og hvad de tager med videre. 

Nu arbejder Børne- og Skoleudvalget med at konkretisere anbefalingerne til et forslag om ny skolestruktur, der skal ligge klar i juni 2019. Følg arbejdet her på siden og dyk ned i baggrundsinformation, dagsordenspunkter, analyser mm.

Følg med processen for ny skolestruktur

Sådan blev udvalget til
Møde i Skolestrukturudvalget 29.10.2018
Møde i Skolestrukturudvalget 14.11.2018
Møde i Skolestrukturudvalget 5.12.2018
Møde i Skolestrukturudvalget 10.01.2019
Minikonference om fremtidens folkeskole 17.01.2019
Møde i Skolestrukturudvalget 21.02.2019
Borgermøde på Nærum Gymnasium den 07.03.2019
Skolestrukturudvalget indstiller modelforslag til Kommunalbestyrelsen ultimo marts 2019

 

Få svar på spørgsmål om ny skolestruktur

Vil der komme skolelukninger eller skolesammenlægninger?
Er det ikke bare en spareøvelse?
Hvad ligger der bag tallet 1500 elever i overkapacitet?
Hvad er visionen for arbejdet med ny skolestruktur?
Hvad ser I som den optimale klassestørrelse, og hvad er belægget for det?
Hvornår træder den nye struktur i kraft?
Hvordan og hvornår kan jeg få indflydelse på processen?
Vil eventuelle besparelser være øremærket skoleområdet?
Hvad vil der ske med vores skole?
Hvad hvis elevtallet stiger igen?
Hvad betyder det at to skoler bliver sammenlagt?
Skolestrukturforslagene vil give en højere klassekvotient. Vil det ikke gå ud over kvaliteten?
Vil det ikke gå ud over elevtrivslen med så store skoler?
Vil skolestrukturen ikke skabe dårligere vilkår for de svageste elever?
Vil Rudersdal Kommune ikke have vanskeligt ved at tiltrække børnefamilier med en ændret skolestruktur?
Kan man ikke finde besparelserne på andre områder i kommunen?
Er kommunalbestyrelsen parat til at investere for at få det fulde udbytte af den nye skolestruktur?
Hvad vil kommunen gøre for at undgå læreflugt på grund af usikkerhed om fremtidens skole?
Hvad vil kommunen gøre for at undgå at forældre flytter deres børn til privatskoler?
Findes der andre muligheder/modeller end skolelukninger og –sammenlægninger?
Hvordan vil I i praksis frigive ressourcer fra ’mursten’ til at styrke skolen?
Hvorfor lytter I ikke mere til lærerene?

At lære at lære mere

Se hvad vi arbejder for i Rudersdals skoler.

Fakta om Skolestrukturudvalget

Om Skolestrukturudvalget
Skolestrukturudvalgets medlemmer
Kommissorium
Lovgivning, regeringsudspil mv.
Politikker, strategier mv.
Rudersdal Kommunes analyser
Forskningsrapporter, analyser mv.