Ny skolestruktur

Følg med i arbejdet for en styrket skolestruktur og bedre udskoling i Rudersdal.

I efteråret 2018 blev der nedsat et bredt sammensat opgaveudvalg (Skolestrukturudvalget), der den 26. marts afleverede 10 anbefalinger til en styrket skolestruktur og bedre udskoling til kommunalbestyrelsen. 

Læs Skolestrukturudvalgets 10 anbefalinger her.

Efterfølgende har Børne- og Skoleudvalget sammen med forvaltningen i Skoleområdet arbejdet på at konkretisere anbefalingerne til et forslag om ny skolestruktur, der er blevet sendt i høring 12. juni 2019.

Der er sendt fire forslag om sammenlægning af skoler og et forslag om justering af et skoledistrikt i høring frem til 16. september 2019.

I forlængelse heraf er der indgået en politisk og en økonomisk aftale mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Lokallisten og Venstre. Aftalerne skal være med til at sikre størst mulig tryghed om skolernes fremtidige økonomi, så skolerne kan fortsætte deres positive udvikling med et nært og individuelt skoletilbud.

Sammenlægninger og distriktsændringer vil – hvis de bliver vedtaget - være gældende fra 1. august 2020.

Læs høringsmaterialet her og orienter dig om, hvordan du kan gøre din indflydelse gældende, herunder hvornår der vil blive afholdt borger- og forældremøder.

Følg arbejdet her på siden og dyk ned i baggrundsinformation, dagsordenspunkter, analyser mm.

Følg med processen for ny skolestruktur

Sådan blev udvalget til
Møde i Skolestrukturudvalget 29.10.2018
Møde i Skolestrukturudvalget 14.11.2018
Møde i Skolestrukturudvalget 5.12.2018
Møde i Skolestrukturudvalget 10.01.2019
Minikonference om fremtidens folkeskole 17.01.2019
Møde i Skolestrukturudvalget 21.02.2019
Borgermøde på Nærum Gymnasium den 07.03.2019
Skolestrukturudvalget afleverer anbefalinger til Kommunalbestyrelsen 26.03.2019
Børne- og Skoleudvalget behandler Skolestrukturudvalgets anbefalinger 03.04.2019
Børne- og Skoleudvalget forelægges en række scenarier/modeller 08.05.2019
Børne- og Skoleudvalget behandler og sender et forslag til en ændret skolestruktur i høring juni-september

 

Få svar på spørgsmål om ny skolestruktur

Vil der komme skolelukninger eller skolesammenlægninger?
Er det ikke bare en spareøvelse?
Hvad ligger der bag tallet 1500 elever i overkapacitet?
Hvad er visionen for arbejdet med ny skolestruktur?
Hvad ser I som den optimale klassestørrelse, og hvad er belægget for det?
Hvornår træder den nye struktur i kraft?
Hvordan og hvornår kan jeg få indflydelse på processen?
Vil eventuelle besparelser være øremærket skoleområdet?
Hvad vil der ske med vores skole?
Hvad hvis elevtallet stiger igen?
Hvad betyder det at to skoler bliver sammenlagt?
Skolestrukturforslagene vil give en højere klassekvotient. Vil det ikke gå ud over kvaliteten?
Vil det ikke gå ud over elevtrivslen med så store skoler?
Vil skolestrukturen ikke skabe dårligere vilkår for de svageste elever?
Vil Rudersdal Kommune ikke have vanskeligt ved at tiltrække børnefamilier med en ændret skolestruktur?
Kan man ikke finde besparelserne på andre områder i kommunen?
Er kommunalbestyrelsen parat til at investere for at få det fulde udbytte af den nye skolestruktur?
Hvad vil kommunen gøre for at undgå læreflugt på grund af usikkerhed om fremtidens skole?
Hvad vil kommunen gøre for at undgå at forældre flytter deres børn til privatskoler?
Findes der andre muligheder/modeller end skolelukninger og –sammenlægninger?
Hvordan vil I i praksis frigive ressourcer fra ’mursten’ til at styrke skolen?
Hvorfor lytter I ikke mere til lærerene?

At lære at lære mere

Se hvad vi arbejder for i Rudersdals skoler.

Fakta om arbejdet

Om Skolestrukturudvalget
Skolestrukturudvalgets medlemmer
Kommissorium
Lovgivning, regeringsudspil mv.
Politikker, strategier mv.
Rudersdal Kommunes analyser
Forskningsrapporter, analyser mv.