Vision for fremtidens handicapområde er klar efter høring

Social- og Sundhedsudvalget har godkendt det fortsatte arbejde med vision og mål for fremtidens handicapområde.

Vision og mål for fremtidens voksenhandicapområde er tilbage fra høringsrunden hos handicaporganisationer og andre interessenter i Rudersdal Kommune. Projektet ’Vision og mål for fremtidens handicapområde’ er sat i gang for at komme udviklingen på voksenhandicapområdet i møde. Projektet skal sikre tidssvarende tilbud, med sigte på bl.a. at skabe inklusion og selvstændighed hos voksne borgere med handicap.
 
Projektet blev sendt i høring hos interessenter og borgere tilbage i maj måned. Høringsrunden er nu afsluttet og et bredt felt af interessenter, parter og organisationer, herunder Danske Handicaporganisationer Rudersdal, Folkeoplysningsudvalget og Handicaprådet i Rudersdal Kommune, har bidraget med input til det videre arbejde med projektet.
 
Formand for Social- og Sundhedsudvalget Birgitte Schjerning Povlsen er glad for den store opbakning til projektet:

”Høringssvarene viser, at vision og mål er blevet positivt modtaget, og det er meget værdifuldt for den videre udvikling af handicapområdet i kommunen, at parterne har vist så stort et engagement i projektet.”
 
Nu er der nedsat arbejdsgrupper, der skal udarbejde konkrete forslag til realisering af vision og mål. I dette arbejde indgår høringssvarene. Arbejdsgrupperne består af medarbejdere, ledere, borgere og repræsentant fra Handicaprådet.
 
Forslagene til konkrete tiltag på området forventes at blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget i andet halvår af 2017.
 
Kontakt
Formand for Social- og Sundhedsudvalget
Birgitte Schjerning Povlsen
bsp@rudersdal.dk
Tlf. 72 68 10 82